TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ TAM-Arkiv deltog på föreningsstämma

TAM-Arkiv deltog på föreningsstämma

TAM-Arkiv är medlem i Föreningen för Folkbildningsforskningsforskning. Föreningen ska vara en mötesplats för institutioner och enskilda individer verksamma inom folkbildningssektorn. TAM-Arkivs medarbetare Leif Jacobsson var närvarande vid föreningsstämman den 21 april. I anslutning till stämman hade man bjudit in Jan Edling, som är förbundsstyrelseledamot i Verdandi, för att hålla ett föredrag kring temat ”Strukturomvandling och social integration”. Edling diskuterade hur det civila samhället kan hjälpa till att bryta arbetslösheten genom bl.a. satsningar på folkbildning och sociala företag. Föredraget ledde till en intensiv diskussion om hur folkbildningen kan bidra till att bryta arbetslösheten.

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2015-04-22