TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Systrar i vården – yrkesdokumentation

Systrar i vården – yrkesdokumentation

Dokumentation utförd under: 1988 till 1989

Dokumentationen omfattar tiden: 1980 till 1989

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

Yrkesdokumentation av två sjuksköterskor inför utställningen ”Systrar i vården”. Dokumentationen består av två intervjuer och omfattar totalt 34 sidor text vilka författats utifrån anteckningar tagna vid intervjutillfällena.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM) i samarbete med Vårdförbundet SHSTF. Fotograf: Peter Gullers.

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Undersökningen har bedrivits på plats genom observationer, fotodokumentation samt intervjuer vilka genomförts vid ett antal tillfällen. Intervjuerna har inte spelats in på band utan endast anteckningar har tagits. Frågelistan har bland annat innehållit frågor om:

a) Namn, födelseår, födelseort. Föräldrars namn och yrke. b) Utbildning. Anledning till yrkesval? c) Vad är viktigast i ditt arbete? d) Hur fungerar arbetsdelningen mellan läkare, sjuksköterska, undersköterska och vårdbiträde? e) Vad tycker du om hierarkin inom sjukvården? f) Hur har ditt arbete förändrats under de år som du har arbetat? g) Vad skulle du vilja förändra inom ditt arbete? h) Vad är det som gör att du trivs och stannar kvar i yrket?
 

Material från undersökningen:

2 stycken intervjuer, 13 stycken fotografier samt observationsanteckningar.

Resultat:

Fotoutställningen ”Systrar i vården”

Övrigt: 1 volym

Medlem: Vårdförbundet

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11