TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Sveriges Ingenjörers och CF:s arkiv

Sveriges Ingenjörers och CF:s arkiv

Här presenteras delar av Sveriges Civilingenjörsförbunds, CF:s, arkivmaterial genom beskrivningar och digitaliserade exempel. CF:s arkiv ingår i Sveriges Ingenjörers arkiv och förvaras på TAM-Arkiv i Alvik i Stockholm.

Under respektive rubriker i högerspalten finns smakprov på verksamhetsberättelser, protokoll och stadgar från Sveriges Civilingenjörsförbund, CF. Se gärna även det mer omfattande digitaliserade arkivmaterial som hör till föregångaren Svenska Teknologföreningens arkiv. I flera texter under Ingenjörens sekel samt under Organisering finns arkivmaterial som rör både föregångaren STF och CF – bland annat i samband med sammangåendet mellan dessa förbund 1974 då (det nya) Sveriges Civilingenjörsförbund bildades, se teknikhistoriker Maja Fjaestads artikel om Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF.

Sveriges Ingenjörers (med CF:s) arkiv är förtecknat år 2010-2011. I anslutning till Sveriges ingenjörers arkivförteckning finns en historik där också arkivets innehåll får en kortfattad beskrivning. Här följer det utdrag som behandlar just arkivets innehåll, skrivet i mars 2011 av arkivarie Peter Wattman som förtecknat arkivet:

Arkivbeskrivning

Förbundet Sveriges Ingenjörer består av den aktiva arkivbildaren Sveriges Ingenjörer (motsvarar f.d. CF samt Ingenjörsförbundet fr.o.m. fusionen 2007) samt de helt historiska arkivbildarna STF och Ingenjörsförbundet (för de två senare arkiven se respektive arkivbildare). I och med det faktum att Sveriges Ingenjörer är en direkt fortsättning på CF och att fusionen med Ingenjörsförbundet hade karaktären av att vara en inkorporation med ett namnbyte, tillämpas här en gemensam arkivbildare för både det som var det gamla CF och det nya Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörers arkiv omfattar tiden från 1940-talet och framåt och kan framför allt under ett övergångsskede till fusionen mellan CF och STF även innehålla material från STF. Den historiska serien (F 11a) innehåller även tidigare STF-material (bl.a. K.A. Frömans anteckningar till STF:s historia och därmed också Sveriges Ingenjörers). Viktigaste handlingstyper är i huvudsak, protokoll och ämnesordnade handlingar med medlemsärenden som den klart största serien i hela arkivet. Arkivet var vid överlämnandet till TAM 2009 delvis ordnat och förtecknat i december 1994 med det allmänna arkivschemat och förbundets egen arkivbildningsplan som grund (arkivarie var Sten Leander). Då det oförtecknade materialet var så omfattande uppstod en ny förteckning som i stort bygger på den gamla seriestrukturen, men som har utvidgats med nya serier. Serier som fanns i den gamla har inte hittats i det som levererats till TAM och har inte heller kunnat spårats på Ingenjörshuset (framför allt saknas fotografiserien och äldre undervisningsmaterial). Läs historiken i sin helhet

Vid eftersökning av material ur arkivet är det alltså Sveriges Ingenjörer som står som arkivbildare. För dig som är intresserad finns länkar till Sveriges Ingenjörers arkivförteckning från det skannade materialet. Sveriges Ingenjörers arkiv har beståndskod 713. Under rubriken Arkivförteckning beskrivs kort vad en arkivförteckning är och hur den är strukturerad.

På TAM-arkiv förvaras även Sveriges Ingenjörers föregångare Ingenjörsförbundet med Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund (TLI) samt som tidigare nämnts Svenska Teknologföreningens (STF) arkiv. Svenska Teknologföreningens arkiv är uppdelat och en större del förvaras även på Riksarkivet. Mer information om själva institutionen TAM-Arkiv finns här invid i högerspalten.