TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Svenska Teknologföreningens arkiv på TAM-Arkiv

Svenska Teknologföreningens arkiv på TAM-Arkiv

I högerspalten lyfts delar av Svenska Teknologföreningens arkivinnehåll fram genom beskrivningar och digitaliserade exempel. Rubriken Verksamhets­berättelser innehåller den mest omfattande serien digitaliserat material med drygt 100 års berättelser från 1870-1973.

Svenska Teknologföreningens arkiv är uppdelat och förvaras hos två separata arkivinstitutioner: TAM-Arkiv i Alvik (Stockholm) och Riksarkivet i Arninge (Stockholm). STF:s arkiv är därmed något splittrat. På Riksarkivet förvaras en större del av materialet från föreningens grundande 1861 till 1962 (föreningen var verksam fram till 1973). För information om den del av arkivet som förvaras hos Riksarkivet se informationsrutan i högerspalten. På denna webbplats är det i första hand det material som förvaras på TAM-Arkiv som lyfts fram och presenteras. Mer information om själva institutionen TAM-Arkiv finns på ingångssidan till Arkivet.

Den del av STF:s arkiv som förvaras på TAM-Arkiv innehåller material från STF:s hela verksamhetstid – även om tyngdpunkten i arkivinnehållet är det yngre materialet. I det äldre materialet ingår bland annat serien Svenska Teknologföreningens Handlingar/ Meddelanden från Svenska Teknologföreningen med remissärenden och föreningstryck från och med 1906, serien Svenska Teknologföreningens Handböcker där normer som tagits fram av STF publicerades under åren 1891-1958, ett urval Skrifter utgivna av Svenska Teknologföreningen samt diverse historiker och matriklar (den äldsta från 1865). På TAM-Arkiv finns även samtliga årgångar (1870-1977) av huvudupplagan av föreningens organ Teknisk Tidskrift samt ett flertal (spridda) årgångar av humortidningen Blandaren mellan åren 1881- 1969.

STF uppgick i Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) genom sammangående 1974. Handlingar med anknytning till STF:s verksamhet kan därför även återfinnas i Sveriges Ingenjörers arkiv. Sveriges Ingenjörers arkiv, som också förvaras hos TAM-Arkiv, rymmer hela CF:s arkiv.

För dig som är intresserad finns länkar till STF:s arkivförteckning från det skannade materialet. Under rubriken Arkivförteckning beskrivs kort vad en arkivförteckning är och hur den är strukturerad. För Svenska Teknologföreningens arkiv finns tyvärr endast en påbörjad arkivförteckning och en stor del av arkivet är fortfarande oförtecknat. Då arkivet i framtiden kommer att förtecknas i sin helhet kan de mer exakta arkivhänvisningar (seriesignum) som anges i anslutning till arkivhandlingarna eventuellt komma att ändras.