TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ STF Stadgar och Hederskodex

STF Stadgar och Hederskodex

Stadgar

Stadgarna sammanfattar de grundläggande regler som gäller för en förening. I stadgarna beskrivs därmed också organisationens syfte, dess ändamål. I högerspalten finns ett urval stadgar att läsa i digital form: de äldsta stadgarna från 1865 (då föreningen hette T.I), ”Stadgar, ordningsregler och arbetsordningar” för både STF och för de olika avdelningarna från åren 1922 respektive 1939 samt stadgar från 1954. Här finns även stadgar för Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF från 1973. Stadgarna från 1973 ingår i den tryckta broschyren ”Ny organisation” som också innehåller information om den nya organisationen som bildats efter sammangåendet mellan CF och STF 1974. För dig som är intresserad av att veta mer om sammangåendet mellan de två organisationerna finns artikeln Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF av teknikhistoriker Maja Fjaestad under tema Ingenjörens sekel.

Föreningens stadgar har inte fått någon egen serie i arkivförteckningen men kan återfinnas både under seriesignum B1a och B1b. Det finns också oförtecknade tryckta stadgar i arkivet. Ett tips kan även vara att leta efter stadgar som bilagor till protokoll.

Svenska Teknologföreningens Hederskodex

1929 antog Svenska Teknologföreningen en hederskodex. Denna angav i ett antal punkter ”Riktlinjer för ingenjörens och arkitektens lojala uppträdande under sin yrkesutövning gentemot allmänhet och kolleger”.

Vill du veta mer? I högerspalten finns STF:s Hederskodex som skannat originaldokument och i artikeln ”’Ingenjörernas hederskodex” fördjupar sig teknikhistoriker Maja Fjaestad i kodexen.