TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Socialsekreterarminnen

Socialsekreterarminnen

Dokumentation utförd under: 1990 till 1993

Dokumentationen omfattar tiden: 1920 till 1990

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Stockholms län- Stockholm, Västmanlandslän-hallstahammar, Dalarnas län- Falun

Presentation av dokumentationsobjektet:

Dokumentationen innehåller vid sidan av intervjuerna sammanlagt 10 stycken insända yrkesminnen och omfattar cirka 140 sidor författad text.

Inom det större projektet ”Arbetsplats i Sverige” i samverkan mellan TAM, Nordiska museet och Arbetets museum togs under 1990 initiativet till en insamling av SKFT-minnen. I SKTF tidningen 17/1990 publicerades ett upprop som var riktat till hemtjänstassistenter och socialsekreterare och där man uppmanade dem att berätta om sina liv. Bifogat uppropet fanns en lista med stolpar som författarna kunde förhålla sig till vid skrivandet. I listan återfanns följande punkter:

1) Namn, födelseår, födelseort. Föräldrarnas yrke, ålder, härkomst. 2) Barndom och uppväxtliv. Syskon och familjeliv. Familjens levnadsförhållanden, föräldrarnas försörjningssituation, bostad. 3) Skolan, undervisningen. Lärare och kamrater. Ungdomslivet utanför skolan och arbetet. Drömmar om yrkesval. 4) De första anställningarna och arbetsuppgifterna. När och hur började du som tjänsteman? Hur upplevde du det fortsatta arbetet. 5) Beskriv var och med vad du har arbetat. Hur du har trivts och hur du värderar arbetet. Förhållandet till arbetskamrater och mellan under- och överordnade. 6) Förändringen av arbetet. Vilka kunskaper och färdigheter har arbetet krävt? Hur har du upplevt förändringar som nya arbetsredskap och arbetstider, ny miljö och nytt umgänge? Ev. fackliga kontakter och aktiviteter. 7) Äktenskap/samboende och familjeliv. Hur träffades ni, barn, det nya hemmet. 8) Fritid och nöjesliv, intressen.

Insamlingen gav tyvärr inte det resultat som samarbetsparterna hade hoppats på med endast 10 inlämnade yrkesminnen (ca 140 sidor), där 6 stycken var från socialsekreterare och 4 stycken ifrån hemtjänstassistenter. Därav beslutade man att insamlingen skulle kompletteras med intervjuer under 1991, dock skulle intervjuarbetet begränsas till en av de båda yrkesgrupperna – socialsekreterarna – eftersom det skulle ge möjlighet till större fördjupning och mer kunskap.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-arkiv i samarbete med Nordiska museet, Arbetets museum och Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF).

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Syftet med minnesinsamlingen och intervjukompletteringen var båda att försöka skapa en bild av yrkena/yrket och arbetsuppgifterna samt se hur de utvecklats över tid.

I avsikt att skapa ett mer generaliserbart material och få med representanter från flera olika ortstyper valde man att fördela intervjuarbetet på ett område med storstadsproblem (Farsta), en bruksort med stor arbetslöshet (Hallstahammar/Surahammar) samt en residensstad med relativt små sociala problem (Falun).

Bland de teman man behandlade vid intervjuerna återfanns:

1) Varför man valde yrket, 2) förändringar i yrket, 3) om det positiva med yrket, 4) hur man hanterar svårigheter i arbetet, 5) hur skall en bra socialsekreterare vara, 6) förhållandet till klienterna, 7) om förhållandet till politikerna, 8) om det sociala arbetets framtid.

Material från undersökningen:

0 stycken yrkesminnen, 16 stycken intervjuer och 67 stycken fotografier. Äldre material: Kataloger, priskuranter etc. finns. Arkivmaterial finns.

Resultat:

Bok, ”Varje människa är värd att lyssna på – Socialsekreterare berättar”, 1992, Annelie Johansson.

Övrigt: 5 volymer

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11