TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ SIF-seniorprojektet – yrkesminnesinsamling

SIF-seniorprojektet – yrkesminnesinsamling

Dokumentation utförd under: 1992 till 1994

Dokumentationen omfattar tiden: 1920 till 1990

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

Under 1991 föreslog SIF-pensionärsföreningar, en förening för f d centralt anställda inom Svenska Industritjänstemannaförbundet, att man genom intervjuer med de egna medlemmarna skulle dokumentera industritjänstemännens liv i arbete och familj. Intervjuerna skulle genomföras av seniorerna själva. TAMs roll i projektet var att utbilda intervjuare till projektet samt ge råd och stå som handledare under det praktiska arbetet. Vidare kom Annelie Johansson, TAM, tillsammans med Bertil Rahm, SIF, senare att få uppdraget att göra ett urval bland dokumentationerna inför den publicering av minnena som beslutades om och finansierades av SIFs förbundsstyrelse 1995. Själva publiceringen ägde rum i samband med SIFs 75-årsjubileum 1995.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-arkiv i samarbete med SIF-pensionärsföreningar.

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Samtliga intervjuerna behandlade ämnena:

a)Familj och uppväxt, b) Skola och utbildning, c) Det första arbetet, d) De första kontakterna med facket, e) Det vuxna arbetslivet, f) Facket och du.

Därutöver fanns även flera olika mer specifika frågeområden som behandlades inom ramen för de olika intervjuerna.

Material från undersökningen:

109 stycken intervjuer och ljudinspelningar. 

Resultat:

Bok, ”Under årens lopp: samtal med några som var med: SIF 75 år 1995”, 1995, Annelie Johansson och Bertil Rahm (red).

Övrigt: 10 volymer

Medlem: Unionen

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11