TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Seminarium om bildupphovsrätt och sociala medier

Seminarium om bildupphovsrätt och sociala medier

TAM-Arkiv deltog i Digisams seminarium ”En dag om bildavtal, sociala medier och tredje mans användning på kulturarvsområdet”, den 23 april.

Under dagen diskuterades frågor om kulturarvsinstitutionernas bildanvändning, och om upphovsrätt. Ett bildavtal som ska kunna användas för storskaligt användande av upphovsrättsskyddat material har tagits fram mellan representanter för Digisam och Bildupphovsrätt i Sverige. Grundvillkoren för detta bildavtal presenterades under seminariet. Digisam har även arbetat med att ta fram en vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning. Något som också togs upp till diskussion under dagen var kulturarvsinstitutionernas användande av sociala medier. Riksantikvarieämbetet och Nationalmuseum rapporterade från det pilotprojekt som pågår om kulturarvsinstitutioner och sociala medier. Nordiska museet och Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet berättade om hur de arbetar aktivt med sociala medier som ett verktyg för spridande av kunskap tillgängliggörande av samlingarna. De svenska Creative Commons-licenserna blev också presenterade, och arbetet bakom version 4.0 av Creative Commons-licenserna.

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2015-04-29