TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Pensionsreformen

Pensionsreformen

1994 fattade riksdagen beslut om en reformering av pensionssystemet eftersom man ansåg att det var för kostsamt med ett förmånsbaserat system. Vänsterpartiet var det enda partiet i riksdagen som motsatte sig förändringen. I det nya systemet grundar sig pensionen delvis på livsinkomsten och delvis på inbetalda premier.

Tilläggspension hette tidigare allmän tilläggspension (ATP), men bytte 2003 namn till enbart “tilläggspension”.

Läs mer

Läs mer om TCO:s roll i pensionsfrågor i kapitlet “Pension” i Uno Westerlunds bok “En glansfull framtid” – Ur TCO:s historia 1944-2010. Ladda ner pdf eller läs direkt på skärmen, genom att klicka på länken i listan i högerspalten.