TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Nyheter

Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Uppdatering av webbplatsen Lärarnashistoria

En webbplats – Lärarnas historia, lararnashistoria.se, har nyligen uppdaterats genom att den lagts ut på ett nytt digitalt innehållshållshanteringsystem – WordPress. Ytterligare uppdateringar är på väg. Folkskolan i Sverige fyllde 175 år under 2017 och detta uppmärksammades…

Läs mer »

2021-05-05

Historiker från Uppsala studerar lagstadgad personalvård och företagshälsa

Två ekonomhistoriker från Uppsala universitet, Olle Jansson och Jan Ottosson, har genomfört en studie med arkivmaterial från TAM-Arkiv som viktig källa. Företagens arbete med trivsel på arbetsplatserna har på senare tid stått i fokus i debatt och politik. Forskarna…

Läs mer »

2021-04-21

Gerda Höjer-priset

Härmed utlyser TAM-Arkiv 2021 års pris till sjuksköterskan Gerda Höjers minne. Nomineringar till priset ska vara arkivet till handa senast fredagen den 28 maj på mailadress arkivet@tam-arkiv.se . Se kriterierna för att få priset  Läs mer »

2021-04-09

Ny bok i TAM-Arkivs skriftserie

TAM-Arkiv har i år som en del i sitt forskningsfrämjande arbete redigerat en äldre licentiatavhandling, som lades fram vid statsvetenskap­liga institutionen i Lund år 1966. Den fanns som kopia i Visions, f.d. Sveriges Kommunaltjänste­mannaförbund (SKTF), arkiv i en serie…

Läs mer »

2020-12-09

Nio-Fem, 2020 nr 2

  • Intervju med arbetsterapeut Marie Carlsson
  • Facklig medlemstillströmning under coronapandemin
  • Det nya normala – arbetslivet under och efter pandemin
  • Kan vi vaccineras mot konspirationsteorier?
  • Spanska sjukan speglad i Läkartidningen
  • Vem kan vi lita på?
  • Döden och moderniteten
Läs mer »

2020-12-09