TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Historiker från Uppsala studerar lagstadgad personalvård och företagshälsa

Historiker från Uppsala studerar lagstadgad personalvård och företagshälsa

Två ekonomhistoriker från Uppsala universitet, Olle Jansson och Jan Ottosson, har genomfört en studie med arkivmaterial från TAM-Arkiv som viktig källa. Företagens arbete med trivsel på arbetsplatserna har på senare tid stått i fokus i debatt och politik. Forskarna ger sig i kast med att studera en särskild form av lagstadgad personalvård eller företagshälsa som finns reglerad i anställningstrygghetslagar (Employment Security or Transition Agreements). Källorna kommer främst från Privattjänstemannakartellen (PTK) och federationen för privata sektorns arbetsgivare SAF/SN tecknade avtal och forskarna går från 1970-talet till dags dato. Baserat på detta arkivmaterial och artiklar finner forskarna bl.a. att det skydd som gavs genom avtalet utvidgades under 1970- och 1980-talet men har sedan dess minskat, även om fackföreningarna finner utvidgade lösningar viktigare än någonsin. Trots svenska fackens relativa styrka har de svårt att ta itu med det ökade hotet mot personalvården som välfärdsstatens åtstramningar och strukturomvandling medför.

Det finns en Preprint i Labor History:

Olle Jansson & Jan Ottosson (2021),”Collective agreements against labor market risks in Sweden: the case of the PTK-SAF Employment Security Agreement”, Labor History, https://doi.org/10.1080/0023656X.2021.1910804

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2021-04-21