TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Nyheter

Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

TAM-Revy, 2013 nr 1

» Intervju med historikern Anna Götlind
» Idealarbetaren – från flit till flexibilitet
» Arbetstrycket ökar på ingenjörerna
» Ökad kontroll vid organisationsförändring?
» Finlands moderna tjänstemannahistoria
» Historielärarnas förening idag
» Kvinnliga Telefontjänstemannaföreningen
» Läs som PDF

TAM-Revy presenteras nu i Läs mer »

2013-04-22

Historielärarnas förening bland nya arkiv

Under våren har vi på TAM-Arkiv haft glädjen att ha Marie Ulmhed, studerande från arkivvetenskap i Stockholm som praktikant. Marie Ulmhed har under denna tid ordnat och förtecknat en imponerande rad arkiv. Bland dessa har arkivet från Historielärarnas…

Läs mer »

2013-04-04

Utställning för Svenska Tandsköterskeförbundet

En viktig uppgift för TAM-Arkiv att hjälpa medlemmarna och andra arkivbildare hos TAM-Arkiv med marknadsföringen av deras arkiv. Detta sker ofta i samband med jubiléer, stämmor och kongresser.

Svenska Tandsköterskeförbundet, ett av våra livaktiga yrkesförbund, firade i början av februari…

Läs mer »

2013-03-04

Dokument – hanteringsstruktur i ny version

TAM-Arkivs rekommendation 6:2012 är reviderad och finns nu tillgänglig. Rekommendationen innehåller:

  • Ett förslag på en informationsstruktur för våra medlemmar
  • Exempel på hur en dokumenthanteringsplan kan byggas upp enligt informationsstrukturen
  • Gallringsanvisningar

Det är TAM-Arkivs förhoppning att rekommendationen kan användas…

Läs mer »

2013-01-28

Saco och TAM-Arkiv arrangerade medlemsträff

Saco blev medlemmar i TAM-Arkiv 2011 och som ett led i vårt arbete att verka för en bra service för förbunden bjöd Saco tillsammans med TAM-Arkiv in till en medlemsträff och utbildningsdag om informationsförvaltning och arkivering.

Uppdatering: Ett 30-tal…

Läs mer »

2013-01-24