TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Möte med systerorganisationer i övriga Norden

Möte med systerorganisationer i övriga Norden

Den 8-9 januari möttes chefer för de nordiska arkivinstitutionerna inom privat sektor som arbetar med fackföreningsarkiv och andra sociala rörelsers arkiv för ett möte. Syftet är att dela med sig av erfarenheter och hitta gemensamma projekt. Värd för mötet var: PRIVATA STATSUNDERSTÖDDA ARKIV I FINLAND. I Finland verkar flera centralarkiv med olika målområden som samlar in handlingar gällande privatpersoner, företag och organisationer och ställer dem till forskningens förfogande bl.a. finns ett ”Tjänstemannaarkiv” med arkiv från förbund som organiserar arkitekter, lärare, sjuksköterskor m.m. samt centralorganisationer som AKAVA, FTFC och TCO.

I centralarkiven bevaras handlingar, fotografier, kartor, ritningar, ljud- och bildmaterial samt facklitteratur bl.a. fick vi en visning av det s.k. FOLKETS ARKIV.

Folkets Arkiv, som upprätthålls av Samhälleliga Arkivstiftelsen, är centralarkiv för den vänsterorienterade arbetarrörelsen och medborgarorganisationer. Arkivet grundades år 1945 och har sedan år 1975 erhållit lagstadgat statsbidrag. Arkivet får medel från Riksarkivet och det verkar i samarbete med andra institutioner som förvarar arbetartraditioner. Folkets Arkiv är en öppen institution för alla som idkar forskning.

Följande togs upp på mötet:

  1. Gemensamma projekt: Samtliga institutioner vill genomföra gemensamma ansökningar för finansiering av projekt. Via Nordiska ministerrådet eller EU-fonder. En rad projekt diskuterades t.ex. fackföreningarnas arbeta med de nordiska ländernas välfärdsstater. Hur arbetet med kollektivavtal utformats i de Nordiska länderna. Projekten ska ha ett arkivperspektiv och tillängligöra arkiv.
  2. Samarbete rörande arkiv: Samarbetet inom en rad områden kan bli betydligt bättre och det beslutades att arkivarier regelbundet ska träffas för att komma fram till gemensamma lösningar t.ex. rörande digitalisering, tillgängliggörande, forskningsstimulerande arbete och arkivpedagogik.
  3. Redaktionsmöten: Institutionerna ger ut årsböcker och tidskrifter och hittills har detta skett isolerat. Det finns en rad lärdomar att finna genom samarbete inom detta område. Några institutioner har helt gått över till digitala publikationer. Gemensamma teman kan arbetas fram.

    Av: TAM-Arkiv

    Skapad 2015-01-12