TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Månadens dokument mars: ”Vingar av fred” – LP-skiva för internationell solidaritet

Månadens dokument mars: ”Vingar av fred” – LP-skiva för internationell solidaritet

När nu LP-skivan verkar få ett uppsving vill vi passa på och lyfta fram en platta ur samlingarna. Det här är dessutom ett ganska ovanligt medium i arkivet. Skivan är från en tid då centralorganisationer och fackförbund tog ställning i stora internationella politiska frågor som fred, solidaritet, apartheid och kärnkraft. “Vingar av fred” producerades av TCO till förmån för organisationens fond för internationell solidaritet. Den var ett led i TCO:s och LO:s gemensamma fackliga aktion ”Frihet och fred mot rasism” mot slutet av 1980-talet. Med musiken ville TCO ”fördjupa engagemanget för de mänskliga fri- och rättigheterna” som det står på konvolutet. Fonden, som fortfarande finns, syftade då till att ge stödinsatser där hjälpbehovet var som störst. Genom att handla skivan bidrog köparen till att förtryckta och förföljda i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa fick en rättvisare behandling dessutom har ”i flera dokumenterade fall […] även männskoliv räddats” enligt baksidestexten.

Skivan är producerad i Sonett studio i maj 1989 med musiker som pianisten Lars Roos och basisten Sture Nordin. Vissa sånger och melodier har en uppenbar koppling till fred och frihetstemat genom titlar som ”Fångarna kör” av Verdi, antikrigssången ”Jag står här på ett torg” i översättning av Lars Forsell eller Beethovens ”Till Glädjen” med text av Schiller med för framtiden hoppgivande rader som ”Alle Menschen werden Brüder” (”Alla mänskor bliva bröder” i svensk översättning), numera mest känd som EU-hymnen. Andra melodier på skivan har mer dunkel koppling till budskapet som ”Till havs” eller ”Ack Värmeland du sköna”.

Här kan du höra en av sångerna “Jag står här på ett torg” från skivan framförd av Ulla Sjöblom i tidstypisk frisyr och klädsel med Lars Forsell i SVT-studion från slutet av 1970-talet.

Se klippet på Youtube.

TCO:s internationella solidaritetsfond finns fortfarande. Idag ligger fokus på fackliga frihetsfrågor. Fonden har gett stöd till fackligt aktiva kvinnor i Turkiet, fackföreningars arbete i Sydafrika för bekämpningen av HIV och AIDS och diskriminering av anslutna medlemmar. Den stödjer även fackföreningars rätt i Vitryssland,  Colombia eller Palestina.  http://www.tco.se/vara-fragor/Globalt/TCOs-internationella-solidaritetsf…

Facken tar ställning

LP:n ”Vingar av fred” ingår i en serie bland TCO:s  handlingar benämnd ”Handlingar rörande SIDA, fackligt bistånd, fred och nedrustning” som består av 21 kartonger mellan åren 1944-2000. Det är framförallt från 1970- och 80-talen det finns spår i samlingarna efter ställningstagande i stora internationella frågor från flera av våra medlemmar. Grupper som annars kanske inte var vanliga att se i demonstrationstågen enades kring frågor mot apartheid och kärnkraft.

Även bland TCO handlingarna finns flera kartonger som enbart rör arbetet mot apartheid.  Bland handlingarna från 1973 till 1993 finns bland annat rapporter från internationella samarbetspartners mot apartheid, dokumentation från Sydafrikabesök, tidningsklipp om fackföreningarnas kamp i landet, upprop för sanktioner och korrespondens kring TCO:s ställningstaganden.

Kärnkraft och kärnvapen var en annan fråga som engagerade. I TCO:s arkiv finns en hel kartong full med namnlistor mot kärnkraft från tiden för kärnkraftsomröstningen.

I våra samlingar finns till och med en egen arkivbildare som tar ställning i kärnvapenfrågan; ”Sjuksköterskor, sjukgymnaster och analytiker mot kärnvapen”.

Andra frågor som engagerade kunde vara villkoren för lantarbetare i Kalifornien, militärdiktaturen i Chile, u-landsproblematiken och inte minst uppbyggandet av facklig verksamhet i länder där den krossats eller inte var tillåten. Frågan om lantarbetarnas dåliga villkor i Kalifornien 1974 ledde så småningom till att TCO ställde sig bakom bojkotten av isbergssallad och vindruvor. Förslag om ett gemensamt upprop för att visa svenska folkets stöd för demokratins återinförande i Chile. För att få mer inblick i u-landsproblematiken organiserades studieresor till bl.a. Kenya.

Hjälp under krigsåren

Även längre bakåt i tiden finns engagemanget att hjälpa från fackligt håll. I ett brev till statsminister Per Albin Hansson ber TCO:s representanter på Polisförbundets begäran statsministern att göra en framställan till den tyska regeringen om att danska polismän, som bortförts av tyskarna då de genom falskt flyglarm lurats till sina alarmplatser, ska friges.

Under andra världskriget är flera förbund engagerade i hjälpinsatser som klädinsamling till Finland vid krigsslutet eller återuppbygga fackföreningsrörelsen. Svenska Norgehjälpen som bidrog med livsmedel och medicin till landet stöddes. Även internationell hjälp till behövande efter andra världskriget slut bildades som ”Hjälpkommittén för det Österrikiska Fackföreningsfolket” där insamlingar till livsmedel och medicin organiserades från Sverige.

Vid en sökning på nätet idag 2015 på ”facket tar ställning” och liknade sökord lyser det internationella engagemanget med sin frånvaro. Majoriteten av träffarna handlar om hur flera fackförbund inte tillåter sverigedemokrater att inneha fackliga förtroendeposter. Dessutom verkar man från fackföreningshåll idag inte ha några som helst problem med att Sverige förnyar avtal kring vapenexport med länder som inte direkt är kända för att gå i bräschen för mänskliga rättigheter. Exportindustrins väl går före demokratifrågor och mänskliga rättigheter.

Av: Karin Sandberg, TAM-Arkiv