TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Månadens dokument juni 2015: Framtidsvisioner och ny teknik

Månadens dokument juni 2015: Framtidsvisioner och ny teknik

Så här inför sommaren kan alltid ny teknik kännas lite extra lockande. Man är helt plötsligt mer öppen för nya investeringar som kan göra tillvaron lättare. I samband med en fråga kring Teknisk Tidskrift, som gavs ut av Svenska Teknologföreningen, föll våra ögon på den här rapporten från världsutställningen i Chicago 1893 där en av tidskriftens korrespondenter beskriver något som faktiskt fortfarande känns nytt, en rörlig gångbana.

Tänk så skönt att slippa gå utmed en 700 lång pir! Den mycket utförliga beskrivningen är ju tänkt för en insatt läsekrets och vi här på TAM-Arkiv har lite svårt att visualisera det hela. Det där med möjligheten att byta från den långsammare banan till den snabbare låter lite småfarligt. Det som i förstone framstår som en gångbana verkar dessutom mot slutet av artikeln vara mer ett slags tåg (!) med sittplatser för uppåt 6000 personer. Men det kanske inte beror på korrespondenten utan mer på ett missförstånd av rubriksättaren. Hur som helst skulle man gärna vilja se det hela! 

Världsutställningen i Chicago som på amerikanska benämndes, World´s Columbian Exposition, hölls för att högtidlighålla 400-årsminnet av Columbus landstigning i Amerika. Utställningen hölls dock ett år före själva landstigningen av oklar anledning. På utställningen fanns något som kallades ”den vita staden” som innehöll vackert vitskimrande byggnader som var upptända av elektriskt ljus alstrat av generatorer som Nikolas Tesla skapat. Bland andra egenheter som presenterades kan nämnas det första moderna pariserhjulet, som byggdes i ett försök att överträffa Eiffeltornet som presenterats några år tidigare, och Spaniens bidrag med tre skalenliga repliker av Columbus skepp.

Utställningsbyggnader i “den vita staden” på världsutställningen 1893.

Tidningen Teknisk Tidskrift gavs ut mellan 1870-1977 och innehöll förutom redogörelser för Tekniska högskolans verksamhet artiklar kring olika tekniska nyheter, patent och uppfinningar. Genom att studera tidningarna ges en bra inblick i ny teknik både i text och bild. Se till exempel den här fina och detaljerade ritningen av en modern järnvägsvagn från 1889 med snirklig stiltypisk interiör där till och med gardiner är inritade. 

Hisnande framtidsvisioner

Även vårt bibliotek kan erbjuda fantastiska framtidsvisioner. I boken ”Sverige år 2000” från 1969 återges en artikelserie publicerad i Svenska Dagbladet under vinjetten ”Framtidsteamet”. I boken uttalar sig en rad experter från olika discipliner och företag om hur världen kommer vara beskaffad år 2000. En del av framtidsvisionerna är rena utopier och har inte slagit in med vid en översiktlig genomgång är det förbluffande hur många framtidsförutsägelser som faktiskt stämmer så här femton år efter det magiska årtalet.

Bland de mer fantasifulla visionerna finns förutom engångskläder av celllulosafibrer (för att slippa enformigt hushållsarbete), varmrätter av råolja (!), ”intelligenssprutor” till foster för att höja den intellektuella kapaciteten med 50 %, också just rullande trottoarer. De rullande trottoarerna i framtidstolkarnas vision 1969 är byggda ovan mark då all biltrafik leds under jord i städerna och markplanet är reserverat för gångtrafikanter. Något som påminner om det som var en realitet redan under världsutställningen 1893 fast i utökad version.

När vi ändå är inne på området trafik kan vi inte låta bli att nämna lösningen med ”snöeländet” under vintrarna. I framtidens Sverige kommer alla motorvägar vara eluppvärmda och bilarna kör per automatik med konstant avstånd till varandra i farter kring 200 km/tim där föraren kan koppla av och läsa eller sova (!). Att bilarna är elbilar är en självklarhet, något som leder till att varje hushåll har minst två bilar och bilen tappat sin roll som statussymbol. Däremot tittar familjen ”litet snett på grannen för han har ett privatflygplan”.

I hemmen har allt hushållsarbete försvunnit och ”könsrollsdebatten om hemmasysslorna är överspelad”. I städskrubben står istället en ”robotslav” som gör allt hushållsarbete. Vi kan konstatera att vi fortfarande väntar på den där robotslaven i var mans hem. Vad som däremot stämmer när det gäller framtidsutsägelserna är utvecklingen av de nya informationssystemen tack vare utvecklingen i ”datamaskinstekniken”. Förutsägelser kring bärbara telefoner med bildskärmar, möjligheten att utföra bankärenden digitalt och användandet av satelliter för överföring av TV från hela världen är något vi kan känna igen. Även om utopin om att ett bredare utbud leder till ökad kvalitet på grund av det ”stigande världsmedvetandet bland tittarna” kanske inte riktigt stämmer med verkligheten.

Bilden ovan till höger är från TCO:s “datorkonferens” 1980 från ett föredrag som förmodligen behandlar framtidens kommunikationsvägar. Rörpost och elektronisk postvagn var några av de innovationer som erbjöds! 

Science fiction och ny teknik i arkivet

Även böcker som ingår bland våra arkivaliska samlingar bjuder på hisnande framtidsvisioner. Här några exempel på gammal hederlig sci-fi från Sagabiblioteket i serien ”Raketböcker” utgivna av Svensk Lärartidningsförlag under 1950-talets senare hälft.

Baksidestexterna lockar till mersmak:
”Sex miljarder människor på Jorden är helt beroende av råvaruimporten från Mars för sitt dagliga bröd. Nu hotas de genom ett lömskt gift i dessa marsianska födoämnen. […] Rådets nyaste och yngste medlem David Starr företar en resa till Mars med den fasta föresatsen att försöka avvärja katastrofen.”

”Skall vetenskapen på Jorden komma så långt att årstiderna och klimatet överallt där människor bor och verkar kan regleras efter behag?”

”Det finns inga kryphål för den som en gång dragit på sig rymdaspirantens blå overall och ”kattfötterna” – rymdkängorna.” 

Inom arkivvärlden är ju i allra högsta grad framtidens lösningar kring ny teknik aktuell i samband med ökad mängd digital information som behöver hanteras för ett framtida långtidsbevarande. Teknikutvecklingen går i en rasande fart. Här ett rörande exempel från vårt eget arkiv som speglar svårigheten att förutse ny teknik.

Personen som är involverad i en yrkesminnesinsamling upplyser adressaten, en mångårig medarbetare vid TAM-Arkiv, om att hon för säkerhetsskull överfört intervjuerna till diskett för att säkra långtidsbevarandet. Och det vet vi ju alla hur många datorer idag som har möjlighet att läsa disketter….

En del annonser och affischer i våra samlingar avspeglar också teknikutvecklingen och strävan efter att lära mera. I annonsen nedan, som publicerades i Civilekonomernas tidskrift ”Ekonomen” 23 maj 1969, framhålls arkivskåpet som en manuell datamaskin nästan som ett slags billighetsalternativ till datorn.  

Tjänstemännens bildningsförbund mötte den nya teknikutvecklingen genom att arrangera kurser för att utbilda befolkningen i datoranvändande då man menade att det här var en ”utveckling vi varken kan eller vill stoppa”. För att nå fram med budskapet trycktes affischer upp med den något ödesmättade tonen ”Datorn kommer!”.

Är ni sugna på att ta del av lite mer teknikinnovationer bjuder våra fotosamlingar på en hel del exempel på ny teknik som idag blivit ålderdomlig som växeltelefonister, rullbandspelare och faxmaskiner. Bara att klicka och drömma sig tillbaka!

View image_slideshow_month_doc thumbs

Vill i sammanhanget även slå ett slag för vår webbsida Ingenjörshistoria som innehåller fin historik och fantastiska filmer om nya tekniska landvinningar. Här finns även en fördjupning kring Svenska Teknologföreningen.
 

Av: Karin Sandberg, TAM-Arkiv