TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Månadens dokument augusti 2015: Lär dig sjunga med TBV

Månadens dokument augusti 2015: Lär dig sjunga med TBV

Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV) var de fackliga tjänstemanna­organisationernas studieorgan, bildat 1935 av Daco (föregångare till TCO). TBV gav kurser i bland annat förenings- och organisationskunskap, samhällskunskap, och yrkesbetonade kurser. Men man höll även hobbybetonade och allmänbildande kurser, med syfte att verka personlighetsdanande och ge avkoppling från den ”grå” vardagen. I det ingick exempelvis studier i konst, litteratur, teater, film och musik. 

TBV-sången, ”Hur lär jag mig sjunga”

”Att höra och förstå musik” var namnet på en studiecirkel i TBV:s regi som startades höstterminen 1947 i Fagersta. Studiecirkeln var avsedd för dem som saknade förkunskaper. I ett nummer av TBV:s tidning ”TBV-kontakt” från 1948 beskrivs studiecirkeln som en stor framgång, och uppföljare planeras. Från Fagersta kunde man även beställa ”TBV-sången”, tillsammans med en lektion i hur man lär sig sjunga. På beställningsformuläret uppmanas man att beställa ett antal exemplar och medverka till TBV-sången blir spridd och sjungen på arbetsplatserna.

 

TBV-sången var skriven av Martin Nordkvist. Den första raderna sätter tonen: ”Vi är det unga Sverige som hoppets fana bär. Vårt vapen heter kunskap, i TBV vi lär”. Andra versen forsätter i samma anda: ”Du som vill spänna bågen för sanna ideal gå med i TBV då med rätt du gjort ditt val”.

På baksidan av sånghäftet är bifogad en sånglektion i koncentrerad form. 

”Stå upp! Slappna av! Gör som en höjdhoppare före ett hopp. Skaka loss alla spänningar. Andas in ljudlöst med öppen mun. (…) Släpp sakta ut luften under det att du formar dina läppar till ett tonande m. Känn efter att läpparna äro ej spända.” 

Efter ett antal övningar (Y formas ”genom läpparna trutande i förlängd munställning”, ”Alla konsonanter ansätts energiskt”, ”Skjut ej fram hakan när du sjunger”) ska sångeleven till sist använda sina nyförvärvade kunskaper till att sjunga TBV-sången.

Mer musik och sång

I TBV:s studiehandledningar återfinns många exempel på kurser i musik och sång. 1957-1958 års studiehandledning radar upp kurser i bland annat körsång, gitarrspelning och musikteori. TBV hade även en brevskola, och bland kurserna från 1957-1958 kunde man välja kursen ”Vi spisar jazz”, som bestod av fyra brev.

Bläddrar man genom studieplaner för 1970- och 1980-tal hittar man titlar som ”Vårda dina musikapparater”, ”Nyckelharpsbygge”, ”Titta på bilder och lyssna till musik”, ”Att leka musik”, och ”Att musiklyssna”. 

TBV:s kursverksamhet

Vid TBV:s start 1935 var huvudämnet för studiecirklarna föreningskunskapen. Detta för att medlemmarna i de fackliga tjänstemannaorganisationerna skulle få en fördjupad insikt om organisationsverksamhetens förutsättningar och mål. I dessa kurser ingick förhandlingsteknik, talarkuser och annan facklig skolning. TBV gav även kurser med betoning på samhälls- och medborgarkunskap, där dagsaktuella sociala och ekonomiska frågor togs upp. Ur studieprogrammet för 1958 finns kurserna ”Kan ni deklarera?” och ”När trafikolyckan är framme” under denna rubrik. För att ge tjänstemännen en kompletterande yrkesutbildning gav TBV även yrkesbetonade studier, exempelvis teknisk räkning, reklamteckning och bokföring.

Musik, konst, film m.m. ingick i de allmänbildande och hobbybetonade studierna. 1959 kunde man under rubrikerna allmänbildning och hobby exempelvis ägna sig åt porslinsmålning, diskutera i samtalscirkeln ”Du och livet – en samtalscirkel i livsåskådningsproblem”, eller se på musikfilmer på biografen Riviera på Sveavägen i Stockholm. 1958 gavs i Göteborg kursen ”Allt för Eva – den perfekta värdinnan” där deltagarna fick tips om vilka rätter, vilken dukning och vilken skönhetsvård av värdinnan som var viktig för gästernas trivsel. Kursen avslutades med en mannekänguppvisning och tesupé på Valand. 

Första upplagan av föreningshandboken (som syns här ovan) gavs ut 1958. Den var avsedd att vara en praktisk handledning för funktionärerna inom förbundens lokalavdelningar och klubbar, generell för tjänstemannaförbunden. Tonvikten ligger på lokalavdelningens styrelse och dess uppgifter.  Kontakten med medlemmarna och mötesverksamheten behandlas ingående. Studieverksamheten lyfts fram som en väsentlig fackuppgift. På uppslaget på bilden ovan berättas exempelvis om sekreterarens uppgifter, där vikten av att korrespondensen registreras och arkiveras betonas.

I bildspelet nedan visas, förutom inbjudningar till kurser och kursprogram, broschyren ”Några råd till våra aktiva studieombud” (1959). Här får vi veta att studieombudet, bland annat, ska sprida cirkulär och program från TBV, charma sina kolleger att delta i TBV:s kurser, planera egna kurser och ta reda på stipendiemöjligheter. Det är inte lite som förväntas av ett aktivt studieombud: ”Du skall vara kvinnan/mannen med idéerna, strategen, psykologen, som arbetar på egen hand, tror på Dig själv och Din egen förmåga”.

TBV idag

TBV hamnade mot slutet i en ekonomisk kris. Fackförbunden började hålla i utbildningar och kurser i egen regi istället för att vända sig till TBV. På en förbundstämma i april 2004 meddelade man att man skulle avveckla studieverksamheten. Sensus studieförbund hörde av sig om ett samgående. Andra studieförbund hade också hört av sig, men Sensus var beredda att ta över hela verksamheten vilket ledde till att TBV 2004 gick samman med Sensus.

Av: Maria Jonsson, TAM-Arkiv