TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Månadens dokument augusti 2014: Apoteksstrejk

Månadens dokument augusti 2014: Apoteksstrejk

I juli 1977 inleddes en strejk som skulle pågå i nästan två månader. 200 apotekstekniker vid 15 apotek gick ut i strejk den 4 juli, efter att avtalsförhandlingarna mellan Apotekstjänstemannaförbundet (ATF) och Apoteksbolaget AB hade strandat. Ett par veckor senare utvidgades strejken till att omfatta ytterligare 350 apotekstekniker.

Apoteksteknikernas krav – höjd lön och bättre villkor

ATF krävde 1977 en löneökning på 14,65 procent och 2,5 procent högre ob-tillägg. Man ville kompenseras för löneeftersläpning. Man protesterade också mot den avsevärda löneskillnaden mellan receptarier och apotekstekniker trots att arbetsuppgifterna till stor del var samma (Begynnelselönen för en apotekstekniker låg kring 3200 kr medan den för en receptarie låg på cirka 4300 kr). Apoteksteknikerna ville även ha lika lång semester som receptarierna.

Motparten – Apoteksbolaget

Apotekstjänstemannaförbundet hade 1977 drygt 7000 medlemmar, varav de flesta var anställda inom Apoteksbolaget AB. Alla anställda i Apoteksbolaget utom städerskor och farmaceuter var organiserade i ATF. Apoteksbolagets förslag var att höja löner och allmänna anställningsvillkor med c:a 7 procent, jämfört med ATF:s krav på 14,65 procent.

Strandade förhandlingar och blockad

Förhandlingarna mellan ATF och motparten skulle inledas den 29-30 april. Förhandlingsmotparter var SFO (Statsföretagens förhandlingsorganisation) och Landstingsförbundet. SFO ville dock skjuta fram förhandlingarna till före midsommar. ATF kunde inte acceptera detta och förhandlingarna strandade 9 maj. Därefter tillsattes medlaren Karl-Axel Nordfors för att förhandlingarna skulle upptas i juni. Den 19 juni utlyste ATF en blockad som trädde i kraft den 20 juni och som innebar förbud mot all övertid, mertid för deltidsarbetande, nyanställningar och vikariatsanställningar.

Strejk!

Den 4:e juli inleddes strejken och omkring 200 apotekstekniker vid 15 apotek i Kalmar län, samt på Öland och Gotland, gick ut i strejk efter att avtalsförhandlingarna strandat. Den 23 juli utvidgades strejken till att omfatta totalt 550 apotekstekniker på 51 apotek på orter i hela landet. Apoteken höll fortfarande öppet eftersom farmaceuterna, vilka inte var organiserade i ATF, fortsatte arbeta. Öppettiderna var dock begränsade på grund av den kraftigt minskade personalstyrkan, och köerna utanför apoteken ringlade sig långa. Konflikten skapade spänningar mellan farmaceuterna (som var organiserade i Sveriges farmacevtförbund) och apoteksteknikerna. Vid olika apotek anklagades farmaceuterna för strejkbryteri, medan farmaceuterna kände sig orättvist anklagade för att de följde sina avtal.

Nytt avtal – slut på strejken

Natten till den 1 september träffades till sist en uppgörelse och de 550 strejkande apoteksteknikerna kunde återgå till sina arbeten. Avtalet innebar en nivåhöjning med 12,1 procent varav 11 procent lönepåslag och 1,1 procent förbättringar av de allmänna villkoren. Lönen blev inte vad man hade hoppats men det rapporterades ändå i tidningarna att apoteksteknikerna var nöjda med det nya avtalet.

I arkivet

ATF:s arkiv förvaras hos TAM-Arkiv och är förtecknat med Farmaciförbundets arkiv – som är det namn förbundet gått under sedan 1991. Farmaciförbundet var verksamt fram till och med 2013, varefter förbundet gick in i Unionen. I Farmaciförbundets arkiv finns en samling pressklipp som dokumenterar strejken sommaren 1977. Ovan till höger finns länkar till urval ur pressklippen, där du kan läsa mer om strejkens upptakt, utveckling och avslut.

Bildgalleri

Under strejken mottog apoteken vykort från runt om i landet med hälsningar till den strejkande personalen.

Av: Maria Jonsson, TAM-Arkiv