TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Konferens om dagens arbetsliv

Konferens om dagens arbetsliv

Leif Jacobsson från TAM-Arkiv deltog i en tredagars nationell arbetslivskonferens vid Karlstads universitet den 11-13 juni 2012, arrangerad av FALF, Forum för arbetslivsforskning. Temarubriken var ”Makt, myter och motstridigheter – utmaningar i dagens arbetsliv”. Nya forskningsrön om det samtida arbetslivet presenterades och diskuterades.

En del av forskningen berörde TAM-Arkivs yrkesgrupper, som ingenjörer, sjuksköterskor och brandmän. En avhandling av Linda Lane, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, handlade om kvinnliga strategier historiskt för att komma runt strukturella begränsningar inom olika yrkesområden.

Stephen Ackroyd, professor i organizational analysis, Lancaster University, ifrågasatte de långa arbetsdagarnas kultur, ”long hours culture”, något som har en lång tradition i västvärlden. Idag tar många med sig arbetet hem, man är frivilligt engagerad. Det är en aspekt av nyliberalismens hårdnande arbetsmarknad och ökade konkurrens, menade Ackroyd, och även en fråga om makt.

Harriet Bradley, professor i sociologi, University of Bristol, talade om myter, bland annat att vi ”alla” har samma jämlika möjligheter idag eller att samhällsklasserna har försvunnit. I USA har de ekonomiska klyftorna inte varit så stora sedan 1920-talet, exemplifierade Bradley.

Johan Stahre, professor i produktionssystem vid Chalmers, talade om framtidens tekniska produktionssystem, som kan ersätta ”det löpande bandet”. Det är viktigt om den europeiska marknaden ska kunna behålla sin del av den industriella produktionen. Med datasimuleringar undersöker man hur människor med olika förutsättningar fungerar i produktionen. Stahre efterlyste ett ökat brett samarbete med samhällsvetenskapliga och humanistiska forskare kring framtidens produktionssystem.

Program: Makt, Myter och Motstridigheter – utmaningar i dagens arbetsliv

Av: TAM-Arkiv, Jim Löfgren

Skapad 2012-06-19