TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Kommuntjänstemän i Nacka: uppföljning från 1988

Kommuntjänstemän i Nacka: uppföljning från 1988

Dokumentation utförd under: 1994 till 1994

Dokumentationen omfattar tiden: 1988 till 1994

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Län och kommun: Nacka miljö- och stadsbyggnadskontor

Företag/arbetsplats: Stockholms län Nacka

Presentation av dokumentationsobjektet:

1988 genomförde TAM i samarbete med Nordiska museet och SAMDOK ett projekt där man intervjuade 14 stycken tjänstemän på Nacka Stadsarkitektkontor. 1994 beslutade man sig för att göra en uppföljning på projektet.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-Arkiv

Syfte och frågeställning för undersökningen:

 De frågor som stod i centrum för projektet handlade om arbetets och arbetsplatsens förändring, förändringen i kommunal verksamhet och omstruktureringen av den offentliga sektorn, samt vad lågkonjunkturen inneburit för förvaltningen.

Material från undersökningen:

22 intervjuer och ljudinspelningar.

Övrigt: 3 volymer

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11