TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Jubileer

Jubileer

2011 firar Sveriges Ingenjörer 150-årsjubileum. Det innebär att förbundet genom sina föregångare redan haft flera jubileer, som exempelvis 50-, 75- och 100-årsjubileum. Hur såg festligheterna ut då – hur firade de förr? I högerspalten finns ett antal exempel på handlingar som hör ihop med för STF viktiga jubileumsår. Genom att ta del av det arkivmaterial som finns bevarat från tidigare jubileer kan man få inblick i dåtidens festligheter. Dessa dokument kan också berätta något om ingenjörens roll och status i dåtidens samhälle.

När Sveriges Ingenjörers äldsta föregångare Svenska Teknologföreningen firade 75 och 100 år slog man på stort. De två jubileumsåren inföll 1936 respektive 1961 och vid båda festligheterna var det högtidssammankomst i Konserthuset följt av festbankett i Blå Hallen i Stadshuset som gällde. Antalet gäster var 1000 respektive 1500 och kungligheter liksom andra representanter från dåtidens ”etablissemang” fanns på plats. I verksamhetsberättelsen från 1936 kan man läsa att:

H. Maj:t Konungen hedrade högtidligheten med sin närvaro och som gäster hade vidare infunnit sig D. K. H. H. Kronprinsen, Kronprinsessan, Hertigen och Hertiginnan av Västergötland samt Hertigen av Östergötland. Bland den festklädda publiken märktes dessutom medlemmar av regeringen, representanter för statliga verk och inrättningar, Stockholms stads olika förvaltningar, landets högre tekniska utbildningsanstalter, universitet och samfund samt för ett stort antal svenska tekniska föreningar, ävensom en mycket talrik samling utländska gäster, företrädande högskolor, tekniska sammanslutningar och andra institutioner. [Läs dokumentet]

STF:s jubiluemsbankett i Stadshuset, 1961
Festklädda gäster på Svenska Teknologföreningens jubileumsbankett i Stadshuset, 7 juni 1961. [Stor bild]

Handlingar med anknytning till själva jubileumsfestligheterna kan vara mycket informativa och dessutom riktigt underhållande att läsa i efterhand! Ett av de dokument som finns bevarade beskriver ”Arrangemang och scenario” för STF:s hundraårsfest i Konserthuset 1961 och redan de första raderna i den sjusidiga beskrivningen kan ge oss en känsla av den storslagna ton som slås an:

Utdrag ur jubileumskommitténs dokumentation över arrangemang och scenario inför STF:s 100-årsfest i Konserthuset.
Utdrag ur jubileumskommitténs dokumentation över arrangemang och scenario inför STF:s 100-årsfest i Konserthuset. [Läs hela manuset]

Fler originaldokument med kopplig till jubileerna finns att öppna i högerspalten. Här finns bland annat programmet från festbanketten. Vilka var bjudna? Vem satt bredvid vem? Vad festade de på? I programmet finns bland annat meny, en lista över gästerna liksom bordsplacering och skiss över denna.

Meny från STF:s jubiluemsbankett 1961
Får det lov att vara ett förlorat ägg? Också en meny kan berätta något om vår historia!
[Läs flera sidor ur programmet]

En tradition vid jubileer är att ge ut olika former av jubileumsböcker. Dessa kan exempelvis vara historiker över organisationens verksamhet eller mer påkostade medlemsmatriklar (förteckningar över medlemmar). Båda kan ses som utmärkta sammanställningar för den som är intresserad att veta mer om föreningen och dess medlemmar. Under rubrikerna Historiker samt Medlemsmatriklar till höger finns digitaliserade exempel.

I föreningsarkiv kan handlingar i anslutning till jubileer arkivläggas på ett mycket varierande sätt och det kan vara värt att leta på flera ställen. Exempelvis kan mötesplanering kring jubileum i protokoll (och bilagor) förtecknas under A, tryckta historiker under B eller F, jubileumsmatriklar under D, eller så kan handlingar som rör ett jubileumsprojekt samlas under en F-serie. Se exempelvis under F9, D1, D2. Ofta kan man också hitta historiker eller reportage kring jubileerna i Teknisk Tidskrift och i verksamhetsberättelser. I det oförtecknade arkivet finns ett flertal handlingar med anknytning till jubileer. På TAM-Arkiv finns också alltid en arkivarie på plats som kan hjälpa dig att leta.