TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Journalistminnen

Journalistminnen

Dokumentation utförd under: 2001 till 2003

Dokumentationen omfattar tiden: 1930 till 2009

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

Insamlingen av journalistminnen var det första steget av tre i det så kallade Journalistprojektet som var ett samarbete mellan Svenska journalistförbundet, Arbetets museum och TAM-arkiv. Det andra steget inbegrep en fältstudie från en redaktion hos en medelstor landsortstidning med intervjuer och deltagande observationer som främsta arbetsmetoder. Det sista steget i projektet var produktionen av en utställning som skulle skildra arbetet vid den utvalda tidningen – vilket kom att bli Östgöta Correspondenten.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-arkiv i samarbete med Svenska Journalistförbundet och Arbetets museum.

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Huvudsyftet med yrkesinsamlingen var att samla in ett primärmaterial för samtida och framtida forskning. Vidare önskade man genom dokumentationen ge en bild utav yrkes utveckling genom de senaste decennierna.

I uppropet som distribuerades till samtliga medlemmar i Svenska Journalistförbundet bifogades följande frågelista med dessa större stolpar:

a) Kort presentation av dig själv, b) Barn och ungdomstid. Utbildning, c) Den första anställningen och arbetsuppgifterna, d) Berätta om din väg från det första arbetet till det nuvarande, e) Dina nuvarande arbetsuppgifter, f) Yrkesrollen, g) Framtiden, h) Hem och fritid.

Material från undersökningen:

135 yrkesminnen, 8 stycken intervjuer, 110 fotografier.

Resultat:

Utställning, ”Vardagen bakom rubrikerna”

Övrigt: 11 volymer

Medlem: Journalistförbundet

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11