TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Ingenjörens sekel

Ingenjörens sekel

Galopperande teknikutveckling, skräckbringande massförstörelsevapen eller folkhemsbygge och emancipering – 1900-talet kan beskrivas på många sätt. Efter 1800-talets industrialisering och före 2000-talets globalisering är fokus ofta på nationell teknikutveckling, professionalisering och teknisk förvaltning. 


Teknikens genomgripande roll under 1900-talet. Bildcollage. Mittersta bilden ABB i Västerås. Foto: ABB

Teknikens roll under 1900-talet kan inte underskattas, och på samma sätt är ingenjörernas aktiviteter och organisering centrala. Under denna rubrik fördjupar vi oss i hur ingenjörsorganisationerna reagerat och förändrats under några centrala samhällsrörelser. Vi gör det genom att gå direkt till arkivhandlingarna.

Under 1900-talets första decennier skedde en viktig professionalisering av ingenjörsrollen. Intresseorganisationerna sneglade på andra framgångsrika yrken som läkare och jurist, och det tycks ha varit i samband med dessa diskussioner Svenska Teknologföreningen beslutade att utveckla ett hederskodex.

I sin iver att rekrytera nya ingenjörer skapade STF ett bildband på temat ”Morgondagens Män” som visades i skolklasser. Var projektet en viktig informationsinsats – eller var det rentav otidsenligt redan när det sjösattes? Bilderna berättar även en historia om 1950-talets syn på teknik och maskulinitet.

Nya vindar blåste på 1960- och 70-talen, och ingenjörsorganisationerna var inte opåverkade av exempelvis den miljödebatt som fördes. En ny ändamålsformulering klubbades, där STF i högre utsträckning uppmanades samverka med omvärlden. Därtill deltog ingenjörerna i allt högre utsträckning i viktiga debatter.

Men 1900-talet har också en facklig historia att berätta. Länge hade ingenjörerna – i likhet med andra högskoleutbildade grupper – ryggat för tanken på facklig organisering. Tiderna började emellertid förändras och kontakter med Sveriges Civilingenjörsförbund, som ursprungligen bildats för att sköta löneförhandlingar – inleddes. Synkront byggdes STF:s nya Ingenjörshus – ett projekt som till en början blev en riktig förlustaffär.