TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Hoffmans äventyr: Från kollationering till premiär – yrkesdokumentation Folkoperan

Hoffmans äventyr: Från kollationering till premiär – yrkesdokumentation Folkoperan

Dokumentation utförd under: 1989 till 1990

Dokumentationen omfattar tiden: 1989 till 1990

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Län och kommun: Folkoperan

Företag/arbetsplats: Stockholms län – Stockholm

Presentation av dokumentationsobjektet:

En intervju- och fotodokumentation av folkoperans uppsättning av ”Hoffmans äventyr” inom ramen för TAMs engagemang inom SAMDOKs servicepool och projektet ”Från kollationering till premiär”.

Projektet bedrevs i nära kontakt med Teaterförbundets projekt ”Teaterns arbetsmiljö”.
 

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-arkiv i samarbete med Drottningholms Teatermuseum, Dansmuseet, och Musikmuseet. Fotograf: Peter Gullers.

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Syftet med projektet var att dokumentera arbetsprocessen i uppsättningen av en teaterföreställning – ”Från kollationering till premiär”. Detta gjordes bland annat genom intervjuer med representanter för olika personalgrupper, såsom administrativ personal, sångare och musiker, scentekniker, sömmerskor, mask och perukmakare, rekvisitör, regiassistent, teatervärdinna och regissör samt dirigent.

I dokumentationen arbetade man bland annat utifrån följande frågeställningar: a) Vad sker rent konkret när man sätter upp en teaterföreställning? b) Vilka olika yrkeskategorier förekommer i arbetet? Hur är arbetet organiserat? c) Vilka principer och värderingar styr verksamheten? d) Hur fungerar de fackliga arbetsformerna?

I den frågelista som sammanställts inför intervjuer återfanns även följande centrala områden: a) Biografisk data, b) Arbetsuppgifter, c) Arbetsmiljö, d) Samarbete, e) Organisation, f) Arbetstider, g) Löner och förmåner, h) Fack, j) Umgänge.

Material från undersökningen:

23 stycken intervjuer, 118 fotografier, ljudinspelningar. Äldre material: kataloger och priskuranter etc. finns. Arkivmaterial finns.

Övrigt: 5 volymer

Medlem: Teaterförbundet (TF)

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11