TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Hässelby slott

Hässelby slott

År 1931 förvärvade Stockholm stad det tidigare säteriet Hässelby slott. Föreningen Norden undersökte möjligheter att förlägga sin nya folkhögskola till Hässelby, men valde Biskops Arnö invigd 1958. Föreningen Norden tog dock nya initiativ i frågan och i april 1960 föreslog Hjalmar Mehr, dåvarande finansborgarråd i Stockholms stad, att Hässelby slott skulle kunna bli ett kulturcentrum för de fyra nordiska huvudstäderna, Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Städerna utökades sedermera med Reykjavik. Organisationen finansierades av de fem stiftarna.

Den gedigna huvudbyggnaden restaurerades och inreddes mycket vackert med både gamla och nya möbler och konst från de olika städerna. Efter restaureringen av anläggningen inrättades ”De nordiska huvudstädernas centrum för kulturutbyte” som invigdes den 19 maj 1963. Hässelby slott öppnades för nordiska möten, konferenser, kurser för stipendiater och var under sommaren öppet för alla gäster. Efter några år kom även städerna Mariehamn, Nuuk och Torshavn, huvudstäder i Färöarna, Grönland och Åland, att medverka.

En ny konferensbyggnad med restaurang och samlingssal invigdes 1986. Men med tiden blev de nordiska mötena allt kortare. År 1995 tog Fazer konferens över driften av slottet. År 2000 upphörde verksamheten och ansvaret för det fortsatta kultursamarbetet lades på ansvariga kulturorgan i respektive stad. Kulturnämnden i Stockholm fick ansvaret för det fortsatta samarbetet med regelbundna kulturnämndskonferenser som alternerar mellan städerna.