TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Forskningsbibliotek och boksamling

Forskningsbibliotek och boksamling

TAM-Arkiv har ett forskningsbibliotek med huvudsaklig inriktning på medlemsorganisationernas historia.

Förmodligen har TAM-Arkiv ett av de bästa biblioteken i Sverige med inriktning mot tjänstemanna- och akademikerhistoria och våra medlemsorganisationers historia. Det finns även annan litteratur. Sveriges historia från 1800-talets slut är väl företrädd. Boksamlingen innehåller också ekonomisk, sociologisk, juridisk och politisk litteratur.

I biblioteket finns flera uppslagsverk, facktidskrifter och avhandlingar med material ur våra arkiv. Det finns även en mindre samling biografier och självbiografier över ledande företrädare för organisationer som representeras i våra arkiv. Modern historia med Historisk Tidsskrift ingår också i beståndet.

En samling kopierade uppsatser behandlande tjänstemannaämnen finns också liksom en mindre samling biografiska uppgifter rörande ledande företrädare för våra grupper.

Biblioteket tjänar som referensbibliotek för besökare på TAM-Arkiv. Det saknas f.n. en aktuell katalog, men personal hjälper till att finna litteratur. Utlån till andra institutioner eller hemlån sker ej.

På TAM-Arkiv finns även omfattande boksamlingar på lärarområdet, skol- och utbildningshistoria. Här ingår pedagogen och skolforskaren Sixten Marklunds (1921–2008) personliga boksamling. Vissa arkivbildare har i sina arkiv omfattande samlingar med trycksaker och böcker, t.ex. SIF (Svenska industritjänstemannaförbundet) och TCO (Tjänstemännens centralorganisation). Vissa mindre boksamlingar knutna till olika arkivbildare finns också.