TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Forskning om barnmorskor

Forskning om barnmorskor

Forskningen på TAM-Arkiv 2012 har dominerats av barnmorskeområdet. Frågor som har varit aktuella är barnmorskormas internationella engagemang samt kalltanken inom barnmorskekåren.

Svenska Barnmorskeförbundet, SBF, tog strax efter andra världskriget initiativ till bildande av Nordiskt Jordemoderförbund.  Detta och det gemensamma nordiska fackliga arbetet bland barnmorskorna behandlas i en C-uppsats i ämnet historia. Uppsatsen är skriven av Anna Berg och tar bl.a. upp profes­siona­liserings­frågor på nordisk nivå samt en gemensam nordisk arbetsmarknad för barnmorskorna.

Nu väntar vi på TAM-Arkiv på att någon forskare ska ta sig an den andra stora gruppen kvinnor inom sjukvården och deras internationella strävanden. Om sjuksköterskorna i International Council of Nurses finns mycket att utforska.

Av intresse är även att intresset för genealogi har ökat. Vid studiebesök har matriklar, ofta tryckta och med omfattande personuppgifter studerats. Inte minst inom lärarområdet och vissa yrkesförbund finns mycket bra matriklar.

Av: TAM-Arkiv, Björn Holmberg

Skapad 2012-09-27