TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Fler förmår mer – Ett sekel med tjänstemän

Fler förmår mer – Ett sekel med tjänstemän

Ur förordet (förkortat): Alltför sällan skildras tjänstemännen och tjänstemannarörelsen ur ett historiskt perspektiv. Med denna skrift har vi därför velat exemplifiera hur tjänstemännens förhållanden idag har sina rötter i det förgångna. En målsättning är att belysa händelser och ställningstaganden under dess historia. Vi har även velat peka på sambanden mellan de arbetsplatsnära och de samhällspolitiska frågorna. Boken är inte skriven för specialister inom olika ämnesområden. Avsikten är istället att stimulera till fortsatta och fördjupade studier på områden som genom åren blivit sparsamt eller inte alls belysta. Den ganska omfattande käll- och litteraturförteckningen avser att vara ett stöd för sådana studier. / Boken finns som referenslitteratur på TAM-Arkiv.

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2012-12-13