TAM-arkiv mobilmeny

Att söka i en arkivförteckning

Hur man hittar i en arkivförteckning En arkivförteckning består vanligtvis av tre delar: inledning, innehållsförteckning, och förteckningsblad för varje serie. inledning innehållsförteckning förteckningsblad Inledningen, eller historiken, som den kallas i förteckningsprogrammet Klara, är en kortfattad beskrivning av arkivbildaren och dess verksamhet. Här finns också övergripande information om arkivet, exempelvis lämpliga sökingångar o dyl som kan…

Svenska Läkaresällskapets historia

Svenska Läkaresällskapet SLS är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskap­liga organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Källor till föreningens historia finns hos TAM-Arkiv samt Riksarkivet. Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10, ca 1910. Svenska Läkaresällskapet (SLS) är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskapliga organisation med syfte…

Vi som

Alla allmänna arkivfrågor och beställningar av arkivmaterial: arkivet@tam-arkiv.se. Växel: 08-54 54 15 60 (öppen mellan 09:00-16:30) Arkivchef Lars-Erik Hansen  08-54 54 15 64 lars-erik.hansen@tam-arkiv.se Personal Dag Björklund Arkivarie 08-54 54 15 63 dag.bjorklund@tam-arkiv.se Lars Carlén Kommunikatör 08-54 54 15 61 lars.carlen@tam-arkiv.se Rasmus Edling Arkivarie 08-54 54 15 76 rasmus.edling@tam-arkiv Olle Fernau Arkivarie 08-54 54 15 67 olle.fernau@tam-arkiv.se…

Lärarstiftelsens bildsamlingar

Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges allmänna folkskollärareförenings tillgångar. Den äger c:a 1 500 illustrationer i original (teckningar, akvareller och målningar). Illustrationerna, som finns i Lärarstiftelsens ägo, har reproducerats i Sagabiblioteket och andra publikationer utgivna av Svensk Lärare-tidnings förlag under slutet av 1800-talet och 1900-talets första hälft. Bland illustratörerna finns många av dåtidens mest namnkunniga konstnärer, som Elsa…