TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Brukstjänstemännens minnen

Brukstjänstemännens minnen

Dokumentation utförd under: 2001 till 2002

Dokumentationen omfattar tiden: till 2002

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

Endast en inventering av brukstjänstemäns minnen gjordes, men det blev aldrig något projekt.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-Arkiv. Arbetet har utförts av kultur- och mediavetaren Carin Persson.

Syfte och frågeställning för undersökningen:

I den historiska forskningen har brukstjänstemännen rönt föga uppmärksamhet. Bilderna av deras liv och arbete är i hög grad färgade av hur de uppfattades av andra (framför allt av bruksarbetarna) men själva kommer de sällan till tals. En bidragande förklaring till detta skulle kunna vara dålig tillgång på källmaterial. För att ta reda på hur det ligger till med den saken genomförde TAM-Arkiv ett omfattande inventeringsprojekt. Inventeringens syfte var i första hand att öka kunskapen kring vad för material rörande brukstjänstemän som finns bevarat, men man har även strävat efter att sammanställa mindre välkänt redan publicerat material.

Material från undersökningen:

Då man gick ut med uppropet valde man att inte begränsa sig tidsmässigt, men det material som funnits vara av intresse är främst från 1800- och 1900-tal.

Resultat:

Enkäter skickades till cirka 230 olika institutioner. Sammanräknat med besök och telefonkontakter fick man sammanlagt 73 svar. Utifrån dessa kan man dra slutsatsen att det inte direkt vimlar av brukstjänstemän i arkiven, men att det ändå finns en del bevarat som kan vara av intresse för den som vill ägna sig åt forskning på området.

Undersökningen resulterade i en rapport, men aldrig i något projekt.

Läs rapporten

Sammanställning (utdrag ur rapport)

Övrigt: 1 volym

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11