TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Biskops-Arnö Nordens Folkhögskola

Biskops-Arnö Nordens Folkhögskola

År 1956 fick Föreningen Norden överta herrgården på Biskops-Arnö i norra Mälaren. Det var ett regeringsbeslut som gjorde det möjligt för Föreningen Norden att bedriva nordiskt bildningsarbete på ön. År 1958 startade man den folkhögskola som idag heter Biskops-Arnö Nordens Folkhögskola.

Skolan har genomgått en stark utveckling under sina 60 år. Från början fanns bara en allmän kurs på skolan. Ganska snart fick den allmänna kursen fyra block att välja mellan. Det var ett kultur-, ett samhälls-, ett media-, och ett allmänt block. Verksamheten har förändrats ytterligare och olika kreativa kurser har bedrivits på folkhögskolan. År 1979-1980 kom exempelvis skrivarlinjen, fotolinjen, medialinjen och några år in på 80-talet; ekologilinjen.

Idag bedriver Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö folkhögskola, yrkeshögskola, nordiskt arbete, konferensverksamhet, vandrarhem och Bed & Breakfast på ön. Skolan har idag drygt 200 långkurselever varje läsår och lika många kortelever varje år, och därutöver seminariedeltagare och andra gäster.

Sedan år 1960 genomför man ett eller flera nordiska författarseminarier per år som riktar sig till författare från alla nordiska länder och områden. Detta har gjort Biskops Arnö till en unik plats i det litterära Norden.

Förslag på frågeställningar

Bland Föreningen Nordens handlingar finns ”Handlingar rörande stiftelsen för Föreningen Nordens Institut” (1952-1979). Hur speglas de nordiska folkbildningssträvandena där? På vilket sätt ville man fostra eleverna i ett ”nordiskt sinnelag”?

Den danska politikern och folkbildaren N F S Grundtvig var en framstående nationalromantiker och den första att grunda en folkhögskola i Norden år 1844. Går det att spåra en slags nordisk ideologi från Grundtvigs dagar i bildandet av Nordens Institut och folkhögskolan Biskops Arnö?

Arkivförslag:

A5 5 Nordens institut, protokoll (1957-1959)

F 7 Handlingar rörande stiftelsen för Föreningen Nordens Institut (1952-1979)

Litteraturförslag:

Mitt hems gränser vidgades: en studie i den kulturella skandinavismen under 1800-talet. Kari Haarder Ekman. 2010.