TAM-arkiv mobilmeny

Trams för fackförbund att kommunicera med influencers? Del 1 i en artikelserie om influencer marketing.

Under de senaste åren har marknadsföring med influencers haft en kraftig tillväxt. I en artikelserie under sommaren 2023 kommer TAM-Arkivs webbtidning Nio till fem att titta närmare på fenomenet influencers och lyfta fram för- och nackdelar. Hur skulle det exempelvis vara om svenska fackföreningar börjar marknadsföra sig med influencers i större omfattning?

Influencer marketing intresserar allt fler. Även fackförbund kan dra nytta av det.
Fenomenet influencers växer. I en artikelserie kommer TAM-Arkivs webbtidskrift Nio till fem att rapportera om influencer marketing och hur fackföreningar kan förhålla sig och dra nytta av fenomenet.
Foto: Skitterphoto via Pixabay

Det går att se på influencers som en form av marknadsföring med stor förmåga att nå igenom bruset, när många andra sorters marknadsföring får allt svårare att nå sin publik. Det är också något förhållandevis nytt med en kraftig tillväxt. Ett annat sätt att se på fenomenet är att influencers är en omogen form av marknadsföring där det titt som tätt uppstår skandaler och snedsteg som riskerar att solka annonsörens renommé.

Vad är fackförbundens syn på att använda influencer marketing?

Eftersom TAM-Arkiv är arkivet för TCO– och Saco-förbund kommer vi att börja med att höra med några av våra medlemsförbund om hur de ser på möjligheterna med att använda marknadsföring med influencers. Vi ska också stämma av med medlemsorganisationer om deras eventuella planer på marknadsföringskampanjer med influencers. Du kommer även att kunna läsa om vad ett antal av de främsta experterna i Sverige på influencer marketing har att säga om fenomenet och goda råd från dessa. Vare sig du känner dig positiv eller negativ till influencers kommer du att få ta del av intressant information om det här fenomenet som får allt större betydelse.

Text: Lars Carlén

Läs även den andra delen i artikelserien om influencer marketing inom fackförbunden.