TAM-arkiv mobilmeny

Träffa Ken Bjerregaard, ledamot i TAM-Arkivs forskningsråd

Under många år arbetade Ken Bjerregaard inom TCO, bland annat som utbildningsansvarig. Med andra ord är en han en facklig veteran. Idag är Ken doktorand vid Linköpings universitet och skriver en avhandling om faktorerna som har gjort att privattjänstemännen i Sverige är fackligt anslutna i högre omfattning än något annat land.

Ken Bjerregaard är TCO:s representant i TAM-Arkivs forskningsråd.

Länk till högskolor, universitet samt museer

Redan 2008 blev Ken en del av TAM-Arkivs forskningsråd. Har är representant för TCO. Han tycker att det är lika spännande och kul att vara med, nu som då.

– I forskningsrådet ska vi befrämja forskning inom området för tjänstemanna- och akademikerfrågor i bred bemärkelse. Jag tycker att det är glädjande att TAM-Arkiv har givit ut en skriftserie i nio volymer varav fem är äldre licentiatavhandlingar, säger han.

I det betydelsefulla arbetet med utgivningarna godkänner forskningsrådet publikationerna innan utgivningen. TAM-Arkivs publikationer riktar sig till forskare och till andra som är intresserade av fackföreningar för tjänstemän. En annan betydelsefull som forskningsrådet har är att fungera som en länk mellan universitet, högskolor och museet. Det har betydelse för att uppmuntra till att källorna på TAM-Arkiv används i forskningen.

Gerda Höjer-priset har stor betydelse

Ken Bjerregaard nämner Gerda Höjer-priset som instiftades 2017. Det är forskningsrådet som utser pristagare. Priset finns till för att motivera och uppmärksamma forskare inom TAM-Arkivs område, både genom prisets höga anseende och dessutom belönas pristagare med en prissumma på 25 000 kronor.

Ken var nyligen handledare för Caroline Hammarslätt när hon skrev sin c-uppsatsen i historia med titeln ”Profession och kön: En jämförande studie av manliga sjuksköterskor och kvinnliga poliser på 1970-talet”

Han uppmanar fler studenter och forskare vid universitet och högskolor att använda TAM-Arkiv. För den som vill studera genus nämner han att det finns gott om intressanta källor på TAM-Arkiv. De studenter och forskare som har använt TAM-Arkiv har framför allt studerat historia, statsvetenskap och idéhistoria.

– Men jag uppmanar även lärarstudenter att använda källorna på TAM-Arkiv, för det finns mycket intressant för dem här. Kort och gott så finns det bra källmaterial på TAM-Arkiv, konstaterar Ken Bjerregaard.

Text: Lars Carlén