TAM-arkiv mobilmeny

TAM-Arkivs och Sveriges Ingenjörers webbinarium visade svensk innovationskraft

2023 har TAM-Arkiv börja sända webbinarier för att lyfta fram det intressanta och viktiga materialet som finns i arkivet.

Vi tycker det var mycket trevligt att genomföra det andra webbinariet tillsammans med vår medlem Sveriges Ingenjörer. Under webbinariet tittade vi på betydelsefulla faktorer som historiskt har lett fram till Sveriges innovationskraft. Vi blickade också framåt och diskuterade möjligheter och hot för den den svenska innovationskraften i framtiden.

Sverige ligger bra till

Under webbinariet berättade Henrik Berggren som är fil. dr i historia om om svensk innovation ur ett historiskt perspektiv. Tillsammans med Eva Krutmeijer har han skrivit den intressanta boken ”Svenska Innovationer som förändrade världen” som gavs ut 2023. Berggren gav exempel på svenska innovationer som har fått stor betydelse för människor över hela världen. Han berättade också om faktorer i det svenska samhället som han ser har skapat förutsättningarna för det goda innovationsklimatet i Sverige.

Johan Kriecbergs som är chef för politik och opinion på Sveriges Ingenjörer konstaterade att det finns många olika sätt som innovationskraft i ett land kan mätas på.

-Vi ligger oftast väldigt bra till, oavsett hur man mäter, sa han.

Webbinariets moderator var Anna Klaesson som är projektledare på Sveriges Ingenjörer.  Hon tipsade bland annat om att Sveriges Ingenjörer har patentrådgivning som en medlemsförmån.  

Under webbinariet visades flera äldre fotografier. Bland annat visades fotografier från TAM-Arkivs bildarkiv på innovatörer, ingenjörer och innovativ teknik.

Bra diskussion om innovation

Vi avslutade webbinariet med en paneldebatt där vi var eniga om att det finns mycket som talar för att Sveriges innovationskraft kommer fortsätta att vara god. Bland orosmolnen nämnde Henrik Berggren utmaningar kring läsförmåga och matematik.

Avslutningsvis kom vi in på Polhemspriset som Sveriges Ingenjörer delar ut varje år. Ett pris som verkligen tydliggör styrkan i svenska innovationer.

Text: Lars Carlén