TAM-arkiv mobilmeny

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) tilldelas 5,5 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond

Pengarna går till ett treårigt digitaliseringsprojekt om Barnbiblioteket Saga, vars stora arkiv finns på institutet och där viktiga delar också finns på TAM-Arkiv.

Johan Åhfeldt, Lena Kåreland, Åsa Warnqvist och Olle Widhe från Svenska barnboksinstitutet på besök i TAM-Arkiv. Foto: Leif Jacobsson

Nyligen besökte projektgruppen TAM-Arkiv och hittade flera intressanta spår i våra arkiv, särskilt i Sveriges allmänna folkskollärarförenings arkiv. Projektet genomförs 2022–2024 i samarbete med Centrum för Digital Humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet och Litteraturbanken. Barnbiblioteket Saga var enormt inflytelserikt, med en barnboksutgivning i stora upplagor som pågick i över ett halvt sekel. Genom projektet blir idéerna bakom utgivningen mer kända, vilket också kan bidra till ökad kunskap om den svenska barnlitteraturens utveckling under 1900-talet i stort, vilket TAM-Arkiv gärna bejakar, eftersom lärarna hade en central roll i utvecklingen.

Text: Lars-Erik Hansen