TAM-arkiv mobilmeny

Officiell utdelning av Gerda Höjerpriset under Det svenska barnmorskeförbundets årsstämma

Den 23 maj samlades barnmorskor på Scandic Hotell vid Humlegården mittemot Kungliga biblioteket. De höll årsmöte denna soliga dag i centrala Stockholm och stämningen var god. Dagen hade kommit då TAM-Arkiv officiellt fick dela ut priset till Gerda Höjers minne med diplom och alla inblandade närvarande.

Eva Nordlund ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet, Lisa Öberg professor i historia och Anders Tihkan ordförande för TAM-Arkiv.

Redan tidigare fick pristagaren Lisa Öberg prissumman på 25 000 kronor för sin forskning om vårdprofessionen, framför allt barnmorskor. På plats satt över 40 förväntansfulla barnmorskor för att besluta i frågor som är angelägna för förbundet. Historikern Lisa Öberg höll ett föredrag om barnmorskorna i debatt och politik. Det var en glad och uppsluppen stämning. Anders Tihkan talade om priset och TAM-Arkiv. Anna Nordlund presenterade hur viktig forskningen om barnmorskor är. Priset delades ut och pristagaren fick applåder.

Text: Lars-Erik Hansen