TAM-arkiv mobilmeny

När blev lärarna pedagoger?

Utvecklingen av yrkesrollen som lärare diskuterades under Historikerdagarna 2023.

Den 14 juni deltog TAM-Arkiv på ett seminarium vid Umeå universitet med flera föredrag om yrkesformering, identitet och utbildning. Det var de svenska historikerdagarna som tagit initiativet. En fråga var när folkskollärarna började uppfatta sig som folkskollärare? Enligt Martin Andersson, som är doktorand vid Umeå universitet, skedde detta gradvis under 1800-talet. Yrkesformeringen var vägen mot ökad specialisering där olika uppgifter separerades. Länge kunde folkskolläraren vara pedagog, organist, klockare i en och samma person. Under denna tid var deras yrkesidentitet flytande, de kunde till exempel se sig som organister och inte som lärare. Men under mitten av 1800-talet blir pedagogerna lärare och inget annat. Redan före bildandet av Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF) år 1880 fanns över 100 olika föreningar i hela landet som företrädde folkskolans lärare. Sveriges Lärare som nu är samlade i ett förbund har sannerligen arbetat länge för att formera sig. Är det inte snart ett 200 årsjubileum?

Text: Lars-Erik Hansen