TAM-arkiv mobilmeny

Mingel hos Ways

Den 19 oktober träffades ett antal organisationer och samarbetspartners på ett mingel arrangerat av Ways, ett företag som erbjuder systemstöd för dokumentationsförvaltning. TAM-Arkiv var på plats av två anledningar, dels för att vi själva är kunder, dels för att många av TAM-Arkivs medlemmar använder Ways systemstöd.

Minglet var en milstolpe. Den första fysiska träffen efter coronapandemin kröntes av glädjen att få möta en utveckling av Ways systemstöd i riktning mot inbyggd arkivering, ett system som kallas Metashare Orbit. De inbyggda funktionerna stöttar arbetsprocesserna genom implementerade dokumenthanteringsplaner och säkrar samtidigt den långsiktiga tillgängligheten genom en yta för närarkiv med automatiserad gallring. Ytan fungerar också som avställning av dokumentation som ska bevaras. TAM-Arkiv som haft förmånen att vara en del i utvecklingsarbetet genom kravställning och test ser med glädje detta integrerade arbetssätt för dokumentationsförvaltning – äntligen har vi börjat överbrygga det gap som ofta funnits mellan arbetsprocesser och arkiveringsprocessen.

Vi minglade på och hade trevligt och gratulerar Ways till ett lyckat Orbit för mer struktur i cyberrymden.