TAM-arkiv mobilmeny

Hur kommer artificiell intelligens att påverka antalet arbetstillfällen för ingenjörer i Sverige?

TAM-Arkiv har talat med Ulrika Lindstrand som är ordförande för Sveriges Ingenjörer om hur hon ser på arbetstillfällena för ingenjörer, nu när AI blir allt mer utvecklat. Ulrika håller sig ordentligt uppdaterad om vad som händer inom AI.

Ulrika Lindstrand som är ordförande för Sveriges Ingenjörer menar att AI antagligen kommer
gynna antalet arbetstillfällena för ingenjörer i Sverige. Foto: Sveriges Ingenjörer.

I dagsläget ser Ulrika Lindstrand att det i Sverige är fordonsindustrin som utmärker sig genom att ligga mycket långt framme med att dra nytta av AI. Hon berättar att det även inom andra svenska branscher finns vissa aktörer som också är långt fram med att dra nytta av AI.

– Tittar man på hur snabbt den svenska industrin varit som helhet med att använda AI, är vårt land nog ungefär i mitten i en internationell jämförelse Men jag tycker att man ska komma ihåg att det finns ett stort teknikintresse i Sverige. Vi är duktiga på innovation och dessutom är svenska storföretag nyfikna på AI.

Det finns alltså faktorer som talar för goda förutsättningar framöver för att Sveriges roll inom AI skulle kunna öka kraftigt. Ulrika Lindstrand vill dock understryka hur svårt det är att uttala sig om hur enskilda länder ligger till i AI-konkurrensen. Inte minst med tanke på hur snabbt AI utvecklas.

Etikdiskussion kring artificiell intelligens är viktig

Även om alltså teknikintresse och innovationskraft är styrkor för Sverige när det kommer nya teknologier som AI, finns det också det som kan ses som bromsklossar. Ulrika Lindstrand lyfter fram att lagar och regelverk stoppar upp vissa möjligheter med AI i Sverige. Hon nämnde att det här inte är enkelt att lösa, för vi bor i ett land där lagar och regler inte kan ändras i en hast och det är något som är viktigt för tryggheten och säkerheten. Men hon efterfrågar möjligheter att hitta sätt som underlättar tester av AI. Etik kopplat till behovet som finns testa AI även i tidiga skeden, var något som Ulrika Lindstrand diskuterade när hon satt i referensgruppen för Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet). Det var en kommitté som regeringen tillsatt.

– Ett sätt att testa som Komet diskuterat skulle kunna vara att skapa ”regulatoriska sandboxes”. Dessa är isolerade testmiljöer för att kunna testa till exempel AI, berättar hon.

För det specifika området som Komet tittade på om möjligheter till ökad innovation inom myndigheter, är behovet av att blandningen av människorna som arbetar med utvecklingen av den nya tekniken mycket stor.

– Det är en demokratisk fråga. Människor i olika åldrar, etnicitet och könsidentitet behöver vara med för att tekniken ska anpassas för alla i vårt samhälle, säger hon.

Ökad eller minskad arbetslöshet för svenska ingenjörer?

Att det skulle vara dags för ingenjörer i Sverige att börja oroa sig för snar massarbetslöshet inom yrkeskåren på grund av AI, tycker Ulrika Lindstrand är överdrivet. Hon nämner att hon genom åren har läst mycket kring frågor om teknikskiftens påverkan på arbetstillfällen.

– När vissa arbetsuppgifter försvinner med AI, blir fokuset på något annat. Det kommer alltid behövas människor som står bakom tekniken och styr vad AI ska tränas på och som sätter algoritmerna, avslutar Ulrika Lindstrand.

Text: Lars Carlén