TAM-arkiv mobilmeny

Fransk tankesmedja lyfter fram Anders Kjellbergs forskning

Sedan många år är Anders Kjellberg ledamot i TAM-Arkivs forskningsråd. Han har gedigna kunskaper om hur den svenska fackföreningsrörelsen är organiserad  och gör jämförelser med andra länder.  Bland annat har han sedan över 20 år ofta besökt Frankrike för att intervjua fackliga företrädare där. Han är professor i sociologi vid Lunds universitet.

Anders Kjellberg uppmärksammas i Frankrike. Foto: Kennet Ruona

Den franska tankesmedjan Institut Montaigne som Kjellberg beskriver som en liberal tankesmedja, kontaktade honom tidigare i år. Det ledde till att tankesmedjan publicerade en forskningsartikel av honom i september. I artikeln jämför Anders Kjellberg fackföreningarna i Sverige och Frankrike.  Artikeln är publicerad på engelska. Dessutom är den publicerad på franska i en längre version.

Kjellberg berättar att mycket av det vi är vana vid kring fackföreningarnas roll i det svenska samhället, som att det för en stor del av arbetskraften är närmast självklart att vara medlem i en fackförening, upplevs som intressant och förvånande i Frankrike. Den fackliga organisationsgraden i Sverige är näst högst i världen, enbart Island ligger högre.

-Trots att Sverige har en betydligt mindre befolkning än Frankrike, finns det fler fackmedlemmar i Sverige än i Frankrike, konstaterar Anders Kjellberg.

Något annat som väckt intresse i Frankrike är hur väl arbetstagarnas och arbetsgivarnas företrädare i Sverige ofta samarbetar.

-Visst kan det hetta till även i Sverige, som exempelvis när Vårdförbundet strejkade en längre tid 2008. Men jämfört med Frankrike är det väldigt ovanligt med strejker i Sverige. En annan skillnad är att när det väl blir strejk i Sverige så, har de svenska facken välfyllda konfliktfonder, säger Anders Kjellberg.

Historiskt en politisk och religiös uppdelning i Frankrike

Anders Kjellberg förklarar att de franska fackföreningarna traditionellt varit socialistiska, kommunistiska eller katolska. De konkurrerar i stor utsträckning om samma medlemmar.

-Det här splittrar den franska fackföreningsrörelsen. För många medlemmar är det långt ifrån självklart vilket fackförbund de ska välja att vara med i.

När Anders Kjellberg jämför Sverige och andra länder är det den höga organisationsgraden hos de svenska facken för tjänstemän och akademiker som han ser som mest intressant och annorlunda mot andra länder. I många länder upplever många tjänstemän och akademiker att det inte finns något fackförbund som de känner sig hemma i.

Text: Lars Carlén