TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Arkivleveranser 2011

Arkivleveranser 2011

En stor  arkivleverans har under april inkom i mars 2011 från Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), sedan centralorganisationen blivit medlem i TAM-Arkiv i december 2010. Arkivet som är flyttat från Riksarkivet bedöms som ganska komplett.

Utöver Saco:s arkiv inkom samtidgt även arkiv från Statstjänstemännens Riksförbund som gick samman med Saco på 1970-talet och bildade Saco-SR och Saco:s tidiga föregångare SYACO, Sveriges yngre akademikers centralorganisation, som bildades 1943.

Från Sveriges Ingenjörer inkom Ingenjörsförbundets arkiv, f.d. Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbunds (TLI). År 2007 gick Civilingenjörsförbundet samman med Ingenjörsförbundet och därmed bildades Sveriges Ingenjörer.

En större leverans inkom från Sveriges Fartygsbefälsförening (SFBF) i samband med deras flytt. Förutom handlingar fanns en del föremål, som tavlor.

Löpande mindre leveranser har skett på TCO-sidan från bl.a. Vision och Fackförbundet ST samt från Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2011-11-15