Arkivförteckningens inledning

Inledningen (även kallad historik) är en kortfattad beskrivning av arkivbildaren och dess verksamhet. Här finns också övergripande information om arkivet, exempelvis lämpliga sökingångar o dyl som kan underlätta vid sökning i arkivet.

Exempel:

Inledningen/historiken i Klara arkivsök, hittas under fliken “Historik”:

← Tillbaka