TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Arkivens innehåll

Arkivens innehåll

Arkivbeståndet

Vid TAM-Arkiv förvaras arkiven från olika fackliga akademiker- och tjänstemannaorganisationer. Personarkiv från ledande företrädare i de svenska tjänstemanna- och akademikerrörelserna finns också här. Förutom rikstäckande organisationer förvaras i arkivet också ett stort antal arkiv från lokala/regionala föreningar och sammanslutningar inom Stockholms län. TAM-Arkiv förvarar över 750 olika arkiv från mitten av 1800-talet fram till idag. Arkivmaterialet är, med ett fåtal undantag, tillgängligt för forskning.

Vad finns i arkiven?

I arkiven finns mestadels handlingar som rör frågor kring professioner och facklig verksamhet. Exempelvis:

  • Förhandlingar om t.ex. löner och allmänna anställningsvillkor
  • Rådgivning riktad mot medlemmar
  • Kursverksamhet
  • Professionaliseringsfrågor
  • Samhällspolitisk verksamhet
  • Organisationspolitik
  • Arbetsmiljö
  • Internationellt samarbete
  • Sociala verksamheter, t ex hjälpkassor, arbetslöshetskassor, begravningskassor och understödsfonder

Fotografier

Till arkivet hör en omfattande bildsamling. Motiven kan indelas i två huvudkategorier: bilder från organisationen och dess representanter och bilder från yrkesutövare och yrkesmiljöer. De flesta fotografierna kommer från organisationernas tidningar och tidskrifter, från 1930-talet och framåt. Även äldre bilder från 1890-tal och framåt finns. En del av samlingen finns tillgänglig via den lokala bilddatabasen Pictor.

Yrkesminnen och dokumentationer

I arkivet finns också primärmaterialet från de dokumentationer (bland annat insamlingar av yrkesminnen) som TAM-Arkiv har genomfört. Hos vissa arkivbildare finns även minnesinsamlingar i arkivmaterialet.

Boksamlingar

TAM-Arkiv har ett forskningsbibliotek med huvudsaklig inriktning på medlemsorganisationernas historia. På TAM-Arkiv finns även omfattande boksamlingar på lärarområdet, skol- och utbildningshistoria.

Föremål

Vid TAM-Arkiv finns även ett litet antal fanor, standar och affischer.