TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Arbetslöshetens sociala konsekvenser – levnadsberättelser

Arbetslöshetens sociala konsekvenser – levnadsberättelser

Dokumentation utförd under: 1992 till 1993

Dokumentationen omfattar tiden: 1990 till 1999

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Stockholms län – Stockholm, Örebro län, Västmanlands län - Västerås

Presentation av dokumentationsobjektet:

Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM) har till uppgift att dokumentera tjänstemannagruppernas liv och arbete. Under början av 1990-talet steg arbetslösheten bland tjänstemännen och därför initierade TAM en intervjuundersökning om arbetslöshetens sociala konsekvenser m.m. De intervjuade kom ifrån Stockholm, Västerås och Bergslagen. Organisatoriskt kom flest av de intervjuade ifrån HTF och SIF, sammantaget 10 stycken.

Vidare genomförde man även en kartläggning av de typer av aktiviteter som pågick för arbetslösa tjänstemän. Underlaget kom senare att sammanställas i skriften ”Jag vill jobba! Arbetslösa tjänstemän berättar” (1993) och även ligga till grund för en teaterföreställning.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM).

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Målsättningen med projektet var att nå en fördjupad kunskap om innebörden i att vara arbetslös och knyta an projektet till TCOs tidigare studie kring arbetslöshet som genomfördes mellan 1983-1984. Genom att utgå ifrån ungefär samma utgångspunkter som vid TCOs tidigare studie ville man skapa förutsättningar för jämförelser.

Intervjumallen innehöll sammanlagt 12 större ämnespunkter där var och en av dessa innehöll mellan 4-7 frågor. De större punkterna var som följer:

1) Personuppgifter, 2) Tidigare arbetslöshet, 3) Senaste arbete, 4) Senaste arbetes upphörande, 5) Första tiden som arbetslös, 6) Förändringar i privatekonomi, 7) Kontakter med andra och tidsanvändning, 8) Hur har hälsan och välbefinnande påverkats, 9) Planer för framtiden, 10) Uppfattning om AF, facket, andra instanser, 11) Om arbetslöshet i allmänhet, 12) Avslutningsvis.

Material från undersökningen:

19 stycken intervjuer samt ljudinspelningar. Äldre material: Kataloger och priskuranter etc. finns. Arkivmaterial finns.
 

Resultat:

Bok, ”Jag vill jobba! Arbetslösa tjänstemän berättar”, 1993, Pia Juhlin. Teaterföreställningen ”Jag vill jobba”.

Övrigt: 5 volymer

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11