TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Arbetsförmedlarminnen

Arbetsförmedlarminnen

Dokumentation utförd under: 1993 till 1994

Dokumentationen omfattar tiden: 1920 till 1990

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Län och kommun: Arbetsförmedlingen

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

År 1993 uppmanade ST, Arbetets museum och TAM landets arbetsförmedlare att skriva ned sina minnen från arbete och vardagsliv.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-arkiv i samarbete med Arbetets museum och Statstjänstemannaförbundet (ST).

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Syftet var dels att dokumentera och levandegöra arbetet och dess historia men även att bidra till insamlandet av framtida forskningsmaterial. Vidare ansåg man det intressant att i en tid av, i svenska mått mätt, mycket hög arbetslöshet se hur just arbetsförmedlaryrket och dess arbete förändrats över tiden. I uppropet återfanns punkterna: 1) Personuppgifter, 2) Barndom och uppväxtliv, 3) Skola och utbildning, 4) De första anställningarna och arbetsuppgifterna, 5) Det fortsatta arbetet, 6) Hur värderar du arbetet, 7) Äktenskap/samboende och familjeliv, 8) Fritid och umgängesliv.

Material från undersökningen:

24 stycken yrkesminnen, 6 fotografier (dia). Äldre material: kataloger, priskuranter etc. finns. Arkivmaterial finns.

Resultat:

 Bok, ”Arbetsförmedlingen under sju decennier – Arbetsförmedlare berättar”, 1995, Annelie Johansson (red), och en utställning på Polismuseet.

Övrigt: 1 volym

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11