Nyheter | Arkivleveranser och arkivarbete

TAM kommer vara på konferens

Tisdagen den 13 och onsdagen den 14 oktober är TAM-Arkiv:s personal på konferens och kan inte ta några förfrågningar.

Nya kontaktpersoner på TAM-Arkiv

Varje ansluten organisation har nu en dedikerad kontaktperson på TAM-Arkiv. Det är till den arkivarien man i första hand vänder sig med arkivrelaterade frågor.

Vi kommer på detta sätt att bygga upp ett tätare samarbete med arkivansvariga i organisationerna och föreningarna. Om du inte redan fått veta vem som är er kontaktperson på TAM-Arkiv, kontakta oss.

För sökningar och beställningar av arkivhandlingar och för att meddela leveranser har vi en ny e-postadress: arkivet@tam-arkiv.se

Historielärarnas förening bland nya arkiv

Under våren har vi på TAM-Arkiv haft glädjen att ha Marie Ulmhed, studerande från arkivvetenskap i Stockholm som praktikant. Marie Ulmhed har under denna tid ordnat och förtecknat en imponerande rad arkiv. Bland dessa har arkivet från Historielärarnas förening, HLF presenterats med en historik och källdokument på webbplatsen Lärarnas historia.

En avslutande insats Marie Ulmhed gjorde var att berätta för studenter från historiska institutionen vid Stockholms universitet om hur man hittar i och använder arkiven på TAM-Arkiv i forskning och uppsatsarbete.

Arkiven är (med länkar till förteckningarna):

Föreningsarkiv
Historielärarnas förening, 757. Levande
Svensklärarföreningen, 758. Levande
Riksföreningen för lärarna i moderna språk, 759. Levande
Polisens FBU-förening, 761. Upphörd
Stockholmspolisens jaktklubb, 762. Förmodligen levande
Kofotsorden, 750. Upphörd
Polisveteranerna i Stockholms län, 763. Levande
Tekniska rotelns personalklubb, 764. Förmodligen upphörd
Stockholmspolisens Vasaloppsklubb, 765. Upphörd
Svenska särskolornas lärarförening/SSL, 766. Upphörd
Svenska barnmorskeförbundet/SBF, 49. Kompletterat. Levande
Stockholms barnmorskesällskap/SBS, 50. Kompletterat. Levande
Saco-föreningen vid Totalförsvarets forskningsinstitut, 753. Levande
Halvmiljonklubben, 767. Levande (Uppdatering kommer)

Personarkiv
Stig Nordqvist, 730 (Uppdatering kommer)
Birgitta Persson, 702 (Uppdatering kommer)

Stig Nordqvist var en stadsplanerare som banade väg för "bilsamhället" under ett optimistiskt 1950-tal. Läs mer om Stig Nordqvist på webbplatsen Ingenjörshistoria.

Sidor