TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Nyheter ▸ Nyheter | Arkivleveranser och arkivarbete

Nyheter | Arkivleveranser och arkivarbete

Historielärarnas förening bland nya arkiv

Under våren har vi på TAM-Arkiv haft glädjen att ha Marie Ulmhed, studerande från arkivvetenskap i Stockholm som praktikant. Marie Ulmhed har under denna tid ordnat och förtecknat en imponerande rad arkiv. Bland dessa har arkivet från Historielärarnas förening, HLF presenterats med en historik och källdokument på webbplatsen…

Läs mer »

2013-04-04

Dokument – hanteringsstruktur i ny version

TAM-Arkivs rekommendation 6:2012 är reviderad och finns nu tillgänglig. Rekommendationen innehåller:

  • Ett förslag på en informationsstruktur för våra medlemmar
  • Exempel på hur en dokumenthanteringsplan kan byggas upp enligt informationsstrukturen
  • Gallringsanvisningar

Det är TAM-Arkivs förhoppning att rekommendationen kan användas av medlemsförbunden som en basmodell för att strukturera information inom…

Läs mer »

2013-01-28

Saco:s arkiv till TAM-Arkiv

Arkivleverans  från  Saco  till  TAM-Arkiv

Vid en stor arkivleverans från Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation den 9 mars 2011 fick all personal rycka in i arkivdepån. Centralorganisationen blev medlemmar i TAM-Arkiv i december 2010, ett flertal Saco-förbund är sedan…

Läs mer »

2011-03-09

Skapad 2012-05-02