Yrkesofficersminnen

Dokumentation utförd under: 
1995
Dokumentationen omfattar tiden: 
1920 till 1999
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Hela Sverige
Presentation av dokumentationsobjektet: 

I Officerstidningen 1/1995 efterlyste Lars Håkan Svensson en yrkesminnesinsamling från ORF-området. Detta föranledde att Arne H. Eriksson och Annelie Johansson vid TAM-arkiv kontaktade ORF under februari 1995 och föreslog ett samarbete dem emellan för att säkra ett insamlande av officersminne.

Undersökningen utfördes av/initierades av: 

TAM-arkiv i samarbete med Officerarnas Riksförbund (ORF).

Syfte och frågeställning för undersökningen: 

Med anledning av det förestående bildandet av ett gemensamt officersförbund och ORFs upplösning ansåg man att ett dokumenterande av ORF medlemmars yrkesminnen skulle utgöra en viktig del i författandet av ORFs historia. Vidare var man intresserade av att se hur officerarna själva såg på tidigare och eventuellt framtida minskningar av försvaret.

Material från undersökningen: 

18 stycken yrkesminnen och 8 stycken fotografier.

Övrigt: 
2 volymer