Registratorsminnen

Dokumentation utförd under: 
2006
Dokumentationen omfattar tiden: 
1970 till 2009
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Hela Sverige
Presentation av dokumentationsobjektet: 

Dokumentationsprojekt som ämnade ge en bild av registratorers arbetsvillkor och yrkets utveckling under de senaste decennierna.

Undersökningen utfördes av/initierades av: 

TAM-arkiv i samarbete med Arkivrådet AAS, Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) och Statstjänstemannaförbundet (ST).

Syfte och frågeställning för undersökningen: 

Projektet hade flera mål, däribland ville man samla in material som skulle kunna användas i nutida och framtida forskning. Man önskade även genom att uppmärksamma den kompetens som registratorer besitter i förlängningen bidra till att stärka registratorsprofessionen. Vidare var ett av målen att publicera delar av yrkesminnena i en antologi.

I uppropet gav man följande förslag på infallsvinklar vid minnesskrivandet:

a) Kort presentation av dig själv, b) Barndom, ungdomstid och utbildning, c) Din väg till yrket och den första anställningen, d) Berätta om din karriär: din väg från den första anställningen till den nuvarande, e) Dina nuvarande uppgifter, f) Yrkesrollen, g) Framtiden, h) Hem och fritid.

Material från undersökningen: 

29 stycken yrkesminnen.

Övrigt: 
1 volym