TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Registratorsminnen

Registratorsminnen

Dokumentation utförd under: 2006 till 2006

Dokumentationen omfattar tiden: 1970 till 2009

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

Dokumentationsprojekt som ämnade ge en bild av registratorers arbetsvillkor och yrkets utveckling under de senaste decennierna.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-arkiv i samarbete med Arkivrådet AAS, Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) och Statstjänstemannaförbundet (ST).

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Projektet hade flera mål, däribland ville man samla in material som skulle kunna användas i nutida och framtida forskning. Man önskade även genom att uppmärksamma den kompetens som registratorer besitter i förlängningen bidra till att stärka registratorsprofessionen. Vidare var ett av målen att publicera delar av yrkesminnena i en antologi.

I uppropet gav man följande förslag på infallsvinklar vid minnesskrivandet:

a) Kort presentation av dig själv, b) Barndom, ungdomstid och utbildning, c) Din väg till yrket och den första anställningen, d) Berätta om din karriär: din väg från den första anställningen till den nuvarande, e) Dina nuvarande uppgifter, f) Yrkesrollen, g) Framtiden, h) Hem och fritid.

Material från undersökningen:

29 stycken yrkesminnen.

Resultat:

Bok, ”I handlingarnas centrum: registratorer berättar”, 2009, Lars-Erik Hansen (red).

Övrigt: 1 volym

Medlem: Vision

Medlem: Fackförbundet ST

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11