Kommuntjänstemän i Nacka: uppföljning från 1988

Dokumentation utförd under: 
1994
Dokumentationen omfattar tiden: 
1988 till 1994
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Stockholms län Nacka
Företag/arbetsplats: 
Nacka miljö- och stadsbyggnadskontor
Presentation av dokumentationsobjektet: 

1988 genomförde TAM i samarbete med Nordiska museet och SAMDOK ett projekt där man intervjuade 14 stycken tjänstemän på Nacka Stadsarkitektkontor. 1994 beslutade man sig för att göra en uppföljning på projektet.

Undersökningen utfördes av/initierades av: 

TAM-Arkiv

Syfte och frågeställning för undersökningen: 

 De frågor som stod i centrum för projektet handlade om arbetets och arbetsplatsens förändring, förändringen i kommunal verksamhet och omstruktureringen av den offentliga sektorn, samt vad lågkonjunkturen inneburit för förvaltningen.

Material från undersökningen: 

22 intervjuer och ljudinspelningar.

Övrigt: 
3 volymer